ПОНОСНИ СМО ЧЛАНОВИ:

p3i3690

НАША НОВА ИЗДАЊА

унесите појам претраге:

Наш нови број рачуна:

325-9500600027429-19

РАДНО-ПРАВНА ЗАШТИТА

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

АКТУЕЛНО:

Синдикална организација ОШ „Борислав Пекић“

Синдикату образовања Србије

Иницијатива за измену правилника о броју извршилаца на радном месту спремачица

Како је пре извесног времена измењен начин финансирања радног места спремачица, наша шкила, која ради у две смене, је остала без додатних (скромних) 20% спремачица на број спремачица по дотадашњем правилнику, на основу двосменског рада.

Школа има 42 одељења, од којих 6 целодневних, што значи да су две смене у школи, и 1211 ученика.

Поред тога одржавамо свакодневно и ограђено школско двориште површине 11000 квадратних метара (110 ари) , што никад није уврштено у послове и правивилнике о финансирању школа.

Сматрамо да Синдикат образовања Србије треба да пред надлежним властима  покрене питања финансирања тих послова, што би очиглено било поштено, у интересу запослених, и у интересу ученика.

Одлукуо покретању иницијативе  је синдикална организација донела на састанку одржаном 11. априла ове године.

10.5.2019.

                                                                                                  Председник синдикалне организације

Горан Ђекић

ПОЗИВАМО СВЕ НАШЕ ЧЛАНИЦЕ У СЛИЧНОЈ СИТУАЦИЈИ ДА НАМ СЕ ЈАВЕ ДОПИСИМА, КАКО БИ ИНИЦИЈАТИВА УРОДИЛА ПЛОДОМ

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

АКТУЕЛНО

Дана, 20.05.2019. одржан је састанак у Министарству  финансија на којем  је у име Министарства финансија присуствовала државна секретарка Јелена Танасковић са сарадником. У име Синдиката образовања Србије, састанку су присуствовали: председница Валентина Илић, председник одбора делатности за високо образовање др Дејан Мицковић и правна саветница Николина Маљковић. Састанку је присуствовао и др Бојан Тубић, помоћник министра за високо образовање.

Тема састанка биле су  последње примедбе Министарства финансија на предлог Посебног колективног уговора за запослене у високом образовању. Примедбе се односе на право запослених на јубиларну награду за 35 година рада остварених у радном односу; систематске прегледе запослених као и право на увећану плату представника репрезентативних синдиката у висини од 12%. Представници Министарства финансија сматрају да је право на јубиларну награду за 35 година рада остварених у радном односу ново право у односу на права из претходног важећег колективног уговора. Такође су истакли  да је буџет за 2019.годину усвојен у новембру 2018.године и да наведено право подразумева одређене финансијске ефекте, те нису у могућности да прихвате  ново право на половини календарске године. Предложена је могућност да уколико се у колективном уговору пропише право на јубиларну награду за 35 година  рада оствареног у радном односу да се се дода да се то право може остварити у складу са финансијским могућностима послодавца. Наведена формулација би оставила могућност послодавцима да у великом броју случајева не исплаћују јубиларну награду за 35 година стажа, правдајући то мањком финансијских средстава. У вези са примедбом на права запослених на систематске прегледе је предложено да се прецизира да  установа може и сопствених прихода да организује за запослене бесплатне систематске прегледе. Најспорнија је одредба која прописује право представника репрезентативних синдиката на увећану плату од 12% из разлога што представници Министарства финансија сматрају да је наведена одредба противуставна и противзаконита, те да би требало прибавити  и мишљење Секретеријата за законодавство, да ли је наведена одредба у складу са Уставом и законом. Наведена одредба  је већ била предмет оцене пред Уставним судом ранијих година код основних и средњих школа и није проглашена да  је неуставна и незаконита. Право председника репрезентативних синдиката на увећану плату је прописано у Посебном колективном уговору за запослене у основним, средњим школама и домовима ученика као и у Посебном колективном угвору за запослене у студентском стандарду, те не постоји аргументован основ да се то право оспори и  представницима репрезентативних синдиката у високом образовању.

На  крају састанка је договорено да помоћник министра за високо образовање, др Бојан Тубић  хитно одржи састанке са министром Младеном Шарчевићем и сарадницима, како би се премостио  дугогодишњи проблем око закључивања и потписивања Посебног колективног уговора за  запослене у високом образовању, имајући у виду  да за многа прописана права уколико нису у могућности да их реализују, установе се морају обратити ресорном министарству, односно Миистарству просвете науке и технолошког развоја.

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

17 V 2019