ПОНОСНИ СМО ЧЛАНОВИ:

p3i3690

НАША НОВА ИЗДАЊА

РАДНО-ПРАВНА ЗАШТИТА

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

ЗОСОВ НА УДАРУ ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

Дана 24.08.2017.године 14.00h одржан је састанак репрезентативних синдиката и представника Министарства просвете науке и технолошког развоја у вези са Изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, а на којем су присуствовали и представници Синдиката образовања Србије. Иако су вишемесечне раправе као и јавне расправе одавно већ одржане, дана 23.08.2017.године синдикатима је пласиран текст измена и допуна ЗОСОВ-а, са образложењем да се поједине одредбе морају ускладити са Законом о запосленима у јавним службама.
Синдикати су посебно негодовали због измене одредбе члана Закона који се односи на преузимање запослених, из разлога што ће у садашњој верзији текста Закона свим запосленима који остану нераспоређени а за чијим радом је у потпуности престала потреба, истеком шест месеци престати радни однос уз исплату отпремнине, а за време статуса нераспоређеног лица, исплаћиваће им се накнада плате у висини од 65%. Предложено је од стране синдиката да се брише накнада у висини 65%, и да накнада остане као и до сада у висини од 100%, као и да се брише период шест месеци и продужи бар до краја школске године како би се омогућило таквим лицима да реше свој радно правни статус.
Новина у односу на Нацрт закона који је прошао јавну расправу је и то што код заснивања радног односа на неодређено време,одлуку по спроведеном конкурсу о избору кандидата доноси конкурсна комисија, а не директор, и приговор се подноси директору а не органу управљања као што је раније предложено у нацрту текста Закона. Такође су синдикати предложили да се посебна пажња мора обратити на овај члан, и да се изврше одређене измене, посебно да члан конкурсне комисије буде и представник репрезентативног синдиката у установи, као и да се предвиди двостепеност у одлучивању, односно да се предвиди одлучивање Школског одбора у другом степену као и у важећем Закону.
Напомињемо да ово није коначан текст Закона о основама система образовања и васпитања с обзиром на то да су Синдикати изричито тражили да се измене поједини чланови, који иду на штету запослених. Синдикат образовања Србије очекује да ће се ускоро одржати нови састанци како би се са синдикатима усагласила коначна верзија текста Закона која ће ући у Скупштинску процедуру.

Додaj коментар


Сигурносни код
Освежи