ПОНОСНИ СМО ЧЛАНОВИ:

p3i3690

НАША НОВА ИЗДАЊА

РАДНО-ПРАВНА ЗАШТИТА

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Данас је у Министарству просвете, науке и технолошког развоја одржан састанак на којем су учествовали министар Шарчевић, министар локалне самоуправе Бранко Ружић са сарадницима, као и представници пет репрезентативних синдиката из области образовања.

Тема састанка је била став синдиката и примедбе на Закон о јавним службама, као и примедбе на Закон о систему плата запослених у јавном сектору. Констатовано је да је 80 одсто примедби упућених од синдиката усвојено, с тим што је СОС тражио да се у члану 123 Закона о запосленима у јавним службама измени став 1, где стечено звање доктора наука у области рада , а које није услов за обављање његовог посла, може да оствари увећање плате до 8 одсто. Затим, став 2 да стечени академски назив магистар наука може да оствари увећање плате најмање 4 одсто од основне плате.

У члану 129, како је СОС даље тражио, уколико запослени промени место становања после заснивања радног односа, послодавац је у обавези да надокнади увећане трошкове превоза настале променом места становања ( и стварних потреба - удајом, женидбом, продајом некретнине...).

Члан 131 став 1 треба да гласи: "Запослени остварује право на отпремнину у случају престанка радног односа због испуњења услова за остваривање права на пензију у висину најмање три просечне плате код послодавца, односно, најмање три просечне плате запосленог, односно, најмање три просечне плате у Републици Србији, у зависности шта је за њега повољније".

Члан 135 треба да гласи: "Општим актом могу да се утврде право на јубиларну и годишњу награду и друга примања у складу са општим прописима о раду, и не може се оспорити нити укинути другим законом, осим одлуком СЕС Републике Србије".

Члан 151 треба да гласи: "Послодавац је дужан да омогући запосленом да се изјасни о лакшој подели обавеза из радног односа пре изрицања мере за лакшу повреду, односно да размотри мишљење синдиката, чији је запослени члан, које је запослени доставио уз изјашњавање и о томе написмено извести запосленог и синдикат чији је он члан.

СОС је тражио да се шифре делатности усагласе са Каталогом занимања и да се у Закон о запосленима у јавним службама унесе накнада за одељенско старешинство минимум пет одсто у складу са општим актом.

11okt17

Додaj коментар


Сигурносни код
Освежи