ПОНОСНИ СМО ЧЛАНОВИ:

p3i3690

НАША НОВА ИЗДАЊА

РАДНО-ПРАВНА ЗАШТИТА

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Закон о националном оквиру квалификација

У току је израда радне верзије Нацрта Закона о националном оквиру квалификација, на чијој изради интензивно ради оперативно тело међуминистарске групе, која је формирана пре месец дана.

На челу међуминистарске радне групе за успостављање и имплементацију Националног оквира квалификација у Србији (НОКС) је министар просвете Младен Шарчевић, а чине је и представници више министарстава - рада, привреде, финансија, локалне самоуправе, омладине, као и представници других институција – Националне службе запошљавања, Републичког завода за статистику, репрезентативних синдикалних централа, удружења послодаваца,Националног савете за стручно образовање и образовање одраслих, Националног савета за високо образовање, Националног просветног савета и других, који треба да допринесу да се заврши дугогодишњи рад на овом значајном питању.

Законом ће се дефинисати исходи образовања кроз опште и стручне компетенције, уредити врсте и нивое квалификација и начини стицања, као и њихови описи, утврдити регистар квалификација, а потом и регистар занимања. Тиме ће се на одговарајући начин повезати свет рада са светом образовања и дефинисати јасна правила за стицање различитих нивоа квалификација. Национални оквир квалификације у Србији ће се повезати са Европским оквиром квалификација, што је један од задатака у процесу повезивања са европским достигнућима. Успоставиће се нова Национална класификација занимања усаглашена са међународном класификацијом и НОКС-ом.

Члан међуминистарске радне групе у име Савеза самосталних синдиката Србије је Валентина Илић, председница Синдиката образовања Србије, а на оперативном нивоу у раду учествује Борка Вишнић.

Нацрт треба да буде завршен до краја октобра, а потом ће почетком новембра бити организована јавна расправа и у децембру упућен Народној скупштини Републике Србије на усвајање.

Предвиђено је учешће представника репрезентативних централа у Савету НОКС-а, као и репрезентативних гранских синдиката у раду Секторских већа.

Додaj коментар


Сигурносни код
Освежи