ПОНОСНИ СМО ЧЛАНОВИ:

p3i3690

НАША НОВА ИЗДАЊА

РАДНО-ПРАВНА ЗАШТИТА

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

АКТУЕЛНО

                                                            

Ових дана је акутелно у свим установама образовања у Србији доношење Правилника о организацији и систематизацији послова у складу са одредбом члана 32. Закона о запосленима у јавним службама. Наведеним Законом је прописано да су  јавне службе дужне да донесу Правилник усклађен са одредбама закона којим се уређује систем плата у јавном сектору и овог закона, у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона, тачније од 25.12.2017.године, када је Закон и ступио на снагу. Оно што је битно да би наведени Правилник могао ступити на снагу потребно је да директор  прибави и мишљење репрезентативног синдиката у установи. У већини случајева се директори и обраћају председницима  репрезентативних синдиката у установи да дају мишљење на предлог Правилника о организацији и систематизацији послова. Синдикат образовања Србије овим путем предлаже свим председницима синдикалних организација који добију предлог Правилника о организацији и систематизацији послова да формирају комисију која ће добро проучити предлог правилника, односно да ли је исти уподобљен са  систематизованим радним местима у установи и да ли описи  радних места одговарају описима из Каталога радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору. Такође је потребно да председник репрезентативног синдиката у установи упозори послодавца да му  остави разуман рок у коме би се могао благовремено изјаснити, пошто се често дешава да послодавци оставе врло кратак рок за изјашњење (дан, два) у ком је немогуће проучити Правилник  који садржи минимум 20-30 страна.  Оно што је битно,  председник синдикалне организације уколико установи да поједина радна места нису систематизована а постоје запослени који су распоређени на те послове, мора у свом мишљењу  да укаже послодавцу на одређене нелогичности и неправилности уколико их има. Наведено мишљење није правно обавезујуће и не спречава послодавца да усвоји Правилник, али је најбитније да председник синдикалне организације упозори послодавца на одређене неправилности.

Додaj коментар


Сигурносни код
Освежи