ПОНОСНИ СМО ЧЛАНОВИ:

p3i3690

НАША НОВА ИЗДАЊА

РАДНО-ПРАВНА ЗАШТИТА

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

АКТУЕЛНО

13.06.2018.године,  одржан је састанак у Министарству просвете науке и технолошког развоја на којем  је присуствовао министар Младен Шарчевић са сарадницима  као и представници Синдиката  образовања Србије, ГСПРС Независност и Синдиката радника у просвети Србије. У име Синдиката образовања Србије, састанку су присуствовали потпредседник др Дејан Мицковић и правна саветница Николина Маљковић.

На састанку се говорило о следећим темама: побољшање материјалног положаја запослених у просвети; платне групе и  раздреди; укључивање запослених у куповину станова под повољнијим условима; укидање Уредбе о забрани запошљавања; мрежа школа као и спорни допис Министарства просвете  који је потписан од стране државног секретара Владимира Поповића од 08. марта 2018.године који се односи на закључивање Анекса уговора о раду до 31.08.2018.године.

Оно што нам је предочено на самом састанку јесте да министарство тренутно не располаже информацијама о повећању плата запосленима у образовању, али да ако буде нових повећања плата у јавном сектору, да ће повећањем бити  обухваћени и запослени у образовању. Што се тиче платних група и платних разреда које су израдиле комисије при Министарству државне управе и локалне самоуправе, од стране Министарства просвете науке и технолошког развоја, уочени су многи недостаци који се односе на радна места у образовању, те је наведени нацрт платних група и разреда враћен на хитну дораду код МДУЛС-а, који нису препознали одређене спецфичности радних места у образовању. Даље нам је речено да ће и репрезентативни синдикати бити укључени у рад на доношењу коначне верзије платних група и платних разреда.

На састанку се говорило и о куповини станова под повољнијим условима за запослене у образовању. Министар је обећао да ће са премијерком бити одржани састанци, како би се сазнало које су намере Владе по питању могућности куповине станова по повољнијим условима, а свакако је става да у тај процес треба да буду укључени и запослени у образовању.

Поред наведеног синдикати су предочили и дугогодишњи проблем запослених у образовању  који раде на одређено време јер је и даље на снази Уредба Владе о забрани запошљавања. Министар се и до сада на Влади залагао за укидање ове Уредбе, имајући у виду проблеме са којима се суочавају запослени на одређено време као што су неизвесност трајања радног односа, немогућност узимања кредита код банки итд. Оно што нам је на стастанку речено јесте да постоје изгледи да се укине Уредба о забрани запошљавања до краја 2018.године, али о томе ће одлучивати Влада у новембру ове године.

Синдикати су дали примедбе и  на допис који је упућен од стране Министарства просвете од 08.03.2018.године, а којим је Министарство дало мишљење да се Уговори о раду на одређено време закључени у складу са претходним ЗОСОВ-ом а који не садрже одредбу  којим се утврђује да се лице прима у радни однос  најкасније до 31.08.2018.године, имају ускладити са одредбом новог ЗОСОВ-а. Посебно су представници синдиката указали да ће наведено мишљење довести до многих злоупотреба директора, јер ће им од нове школске године бити омогућено да у радни однос примају потпуно нова лица, а да запосленима  који су годинама били запослени на тим радним местима престане радни однос закључно са 31.08.2018.године. Договорено је да се упути допис у виду упутства свим школама од стране Министарства у сарадњи са синдикатима, како би се наведене могуће  злоупотребе директора спречиле.

На  наведеном састанку синдикати нису добили конкретне информације о актуелним питањима. Изашли смо са састанка и даље са бројним нагомиланим проблемима као што су : непотписиан  ПКУ за високо образовање, нису донети бројни подзаконски акти, а такође нису укључени синдикати у све домене који се тичу социјално-економског статуса запослених у образовању као и примене постојећих законских прописа.

Додaj коментар


Сигурносни код
Освежи