ПОНОСНИ СМО ЧЛАНОВИ:

p3i3690

НАША НОВА ИЗДАЊА

унесите појам претраге:

Наш нови број рачуна:

325-9500600027429-19

РАДНО-ПРАВНА ЗАШТИТА

Оцена корисника:  1 / 5

Звезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Договор синдиката образовања балканских земаља о сарадњи и заједничким акцијама

У Цриквеници у Хрватској је 9 и 10. јула одржан међународни састанак представника синдиката образовања балканских земаља. Поред представника синдиката образовања из бивше Југославије у раду скупа су учествовали и представници синдиката образовања из Албаније. Тема скупа била је дефинисање сарадње и заједничких акција са циљем унапређења система образовања и положаја запослених у образовању.

Учесници скупа су се сагласили о заједничким проблемима са којима се суочавају у унапређењу и одбрани права запослених у образовању, о недовољним издвајањима за образовање из буџета у својим земљама и лошем материјалном положају запослених у односу на изузетно важан и одговоран посао који стручно и одговорно обављају. Повећање плата запослених један је од приоритетних задатака за синдикате у свим земљама, недовољна укљученост наставника у сталне реформске процесе, а и непоштовање и стална борба за очување стечених позиција кроз социјални дијалог и колективно преговарање са министарствима просвете. Поново је наглашена улога репрезентативних синдиката у социјалном партнерству и бројни проблеми са којима се сви синдикати суочавају у том процесу.

IMG e6e6e95b7d6a0ac1a8c2a2c0f6185a33 V

У дискусији је истакнута маргинализација образовања као део ширег процеса у свим државама, којим се смањује улога знања и образовања, а која за последицу има и низак професионални статус и смањен углед наставничке професије у друштву. На будућност образовања свакако имају утицаја и неповољни демографски процеси који у неким срединама имају готово драматичне размере демографског пражњења читавих територија, а то је и додатни притисак на радну несигурност запослених у образовању. Враћање достојанства и угледа просветне професије је међу првима синдикалним задацима, као и одговарајуће вредновање стручног рада у образовању.

Социјални дијалог са социјалним партнерима је незаобилазан начин утицаја репрезентативних синдиката на решавање многих питања, али уколико не доводи до решења или се одвија само формално, синдикати образовања су спремни за све облике синдикалне акције како би интерес професије и запослених у образовању били на одговарајући начин уважени.

Закључци са скупа ће бити објављени у свим организацијама учесницима скупа и упућени јавности сваке земље пред почетак наредне школске године, као израз решености синдиката образовања за заједничку активност.

20180710 161802

Учесници су потписали Споразум о међународној сарадњи, у ком се истиче:

 1. Потписници Споразума ће јачати узајамне пријатељске односе засноване на независном синдикализму, синдикалним правима и слободама, узајамно делотворне дугорочне односе и реципроцитету кроз промоцију позитивних промена у регионалним образовним системима
 2. Стране у Споразуму ће се сагласити у заједничким напорима за побољшање радних права и повећати активност у примени законодавства у области рада, здравља и безбедности, колективним уговорима и масовним отпуштањима
 3. Са циљем размене информација и искустава све стране Споразума ће:
 • размењивати делегације да уче једни од других о питањима из области рада и синдикалних активности
 • бити посвећени унапређењу социјалног дијалога и подржати активности у трипартитном социјалном дијалогу
 • унапредити узајамну комуникацију и сарадњу
 • размењивати стручну и научну литературу и податке који се односе на образовање и науку
 • промовисати упозоравајућу функцију синдиката у односу на нарушавање радних права
 • спроводити заједничке националне, секторске и регионалне активности, као што су конференције, радионице и кампање за заштиту права радника
 • размењивати искуства добре праксе у примени радног законодавства кроз регионалне структуре синдикалних конфедерација
 • давати писане подршке другим странама овог Споразума када организују законом дозвољене активности и акције
 • промовисати колективно преговарање, укључујући примену колективних уговора од стране послодаваца, пратити примену и анализирати колективне уговоре на свим нивоима
 1. Свака страна овог Споразума може, по својој вољи и вез надокнаде да одустане од Споразума уз писмену најаву два месеца пре формалног одустајања
 2. Споразум ступа на снагу потписивањем овлашћених представника сваке стране у Споразуму

Споразум су потписали:

 • Синдикат хрватских учитења – Сања Шпрем
 • Синдикат радника у предшколском одгоју и образовању Хрватске – Божена Стругар
 • Независни синдикат запослених у средњим школама Хрватске – Нијаз Карић
 • Независни синдикат знаности и високог образовања – Игор Радека
 • Синдикат образовања, науке и културе Словеније – Бранимир Штрукељ
 • Самостални синдикат основног образовања и одгоја Федерације Босне и Херцеговине – Селведин Шаторовић
 • Синдикат образовања Србије – Валентина Илић
 • Синдикат просвјете Црне Горе – Славка Бошковић
 • Самостални синдикат образовања, науке и културе Републике Македоније – Јаким Неделков
 • Независни синдикат образовања Албаније – Неврус Каптели