ПОНОСНИ СМО ЧЛАНОВИ:

p3i3690

НАША НОВА ИЗДАЊА

унесите појам претраге:

Наш нови број рачуна:

325-9500600027429-19

РАДНО-ПРАВНА ЗАШТИТА

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

25. април 2019. године

Присутни:

 1. Дарко Комненић, в.д. Помоћника министра, Министарство финансија
 2. Весна Недељковић, Помоћник министра, Министарство просвете
 3. Бојан Стевић, Државни секретар, Министарство државне управе и локалне самоуправе (Замена – Милица Марковић, шеф Одсека за развој система локалне самоуправе)
 4. Милош Јанковић, Помоћник министра, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 5. мр Валентина Илић, Председник, Синдикат образовања Србије
 6. Новак Катић, Председник, Синдикат Образовања Србије, Одбор делатности предшколских установа (Замена – Зорица Вујаков)
 7. Босиљка Јовановић, Председник, Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања Србије
 8. Слободанка Нинић, Секретар, Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања Србије
 9. Сузана Лазаревић, Председник, Одбор предшколских установа Гранског синдиката просветних радника „Независност“
 10. Станиша Чабаркапа, Члан, Извршни одбор Гранског синдиката просветних радника „Независност“

Гост:

 1. Зоран Ђорђевић, Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Закључци

 1. Ретроактивност исплате повећања од 2% на зараде за период од 4 месеца (јануар-април)

Не постоји могућност ретроактивног исплаћивања. Једина идентификована могућност је исплата једнократне материјалне помоћи која би се утврдила Одлуком Владе. С обзиром да једнократна помоћ не препознаје разлике у појединачним исплатама, до следећег састанка ће МФ израчунати колики би био износ једнократне помоћи по лицу и укупан износ који би се у том случају определио у буџетима ЈЛС.

 1. Изједначавање основице у свим ЈЛС и обезбеђивање редовности исплате зарада

На основу података добијеним од МПНТР, 4 ЈЛС још увек исплаћују основицу нижу од оне утврђене Законом. Такође, 4 ЈЛС (плус Ваљево које није послало податке) имају вишемесечна кашњења у исплати зарада за запослене. МДУЛС ће до следећег састанка тим ЈЛС (документ приложен уз Записник) упутити инструкцију да у предстојећим изменама буџета, које ће уследити услед додатног повећања од 2%, предвиде и средства потребна за изједначавање основице са законском нормом и будуће редовно исплате зарада запосленима. МПНТР ће исту информацију упутити и предшколским установама у тим ЈЛС.  Активности подразумевају међусобну координацију два министарста и координацију са МФ при слању инструкције.

 1. Правилник о утврђивању економске цене

Нормативи дефинисани Правилником из 2015. године би били адекватни када би се све ЈЛС придржавале истих. Контрола ће се постићи најпре успостављањем ЈИСП-а.

С обзиром да је утврђено да је Правилник потребно усагласити са Правилником о општим условима за спровођење делатности, као и да би обрачун економске цене требало везати за реализоване расходе у претходној години (и присутност деце), уместо за планиране као што је дефинисано у Члану 11, МПНТР треба да иницира измену Правилника о утврђивању економске цене.

 1. Иницијатива министра Ђорђевића да се омогући мајкама да децу 11 месеци старости упишу у предшколску установу с обзиром да им се тада завршава породиљско боловање; што не подразумева упис додатне деце у већ пренатрпане групе, већ давање могућности предшколским установама да изађу у сусрет мајкама које због почетка рада морају своје 11-омесечно дете да упишу у предшколску установу, тако што ће тамо где нема најмлађих јаслених група (6-12 месеци) у групе од 12-18 месеци прихватати и децу узраста 11 месеци, а у оквиру бројева деце које прихватају и сада

С обзиром да је повећање обухвата деце у предшколском образовању, а поготову јасленим групама, један од приоритета, а како би се нашло најбоље решење за спровођење иницијативе министра Ђорђевића, до следећег састанка РГ:

 • МПНТР ће из добијених података сублимирати следеће информације:
  • У колико предшколских установа имамо најмлађе јаслене групе (6-12 месеци)
  • Колико има тих група у тим предшколским установама
  • Колико имамо деце по групи
 • Синдикати ће припремити информацију са реалним стањем на терену укључујући информације зашто у преосталим предшколским установама немамо најмлађе јаслене групе (недостатак млечне кухиње тј. опреме, посебне собе, стручних запослених)

Такође, до следећег састанка ће МПНТР и репрезентативни синдикати спровести неопходне спољне консултације како бисмо размотрили потенцијалну измену расподеле група у најмлађем узрасту 6-12 месеци и 12-18 месеци.

 1. Запошљавање у предшколским установама

С обзиром да је 40% људи запослено на одређено, забрана запошљавања нема никаквих финансијских ефеката.

МДУЛС ће од свих ЈЛС прикупити податке о предвиђеним квотама за предшколско образовање у оквиру планираног броја запослених у ЈЛС и како их распоређују (стварни број запослених у предшколским установама). МПНТР ће пружити подршку у формулисању самог захтева уколико је додатно потребно како бисмо осигурали добијање правих података.

 1. Наредни састанак је планиран за четвртак 9. мај