Поносни смо чланови:

p3i3690

РАДНО-ПРАВНА ЗАШТИТА

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЗОСОВ НА УДАРУ ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

Дана 24.08.2017.године 14.00h одржан је састанак репрезентативних синдиката и представника Министарства просвете науке и технолошког развоја у вези са Изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, а на којем су присуствовали и представници Синдиката образовања Србије. Иако су вишемесечне раправе као и јавне расправе одавно већ одржане, дана 23.08.2017.године синдикатима је пласиран текст измена и допуна ЗОСОВ-а, са образложењем да се поједине одредбе морају ускладити са Законом о запосленима у јавним службама.
Синдикати су посебно негодовали због измене одредбе члана Закона који се односи на преузимање запослених, из разлога што ће у садашњој верзији текста Закона свим запосленима који остану нераспоређени а за чијим радом је у потпуности престала потреба, истеком шест месеци престати радни однос уз исплату отпремнине, а за време статуса нераспоређеног лица, исплаћиваће им се накнада плате у висини од 65%. Предложено је од стране синдиката да се брише накнада у висини 65%, и да накнада остане као и до сада у висини од 100%, као и да се брише период шест месеци и продужи бар до краја школске године како би се омогућило таквим лицима да реше свој радно правни статус.
Новина у односу на Нацрт закона који је прошао јавну расправу је и то што код заснивања радног односа на неодређено време,одлуку по спроведеном конкурсу о избору кандидата доноси конкурсна комисија, а не директор, и приговор се подноси директору а не органу управљања као што је раније предложено у нацрту текста Закона. Такође су синдикати предложили да се посебна пажња мора обратити на овај члан, и да се изврше одређене измене, посебно да члан конкурсне комисије буде и представник репрезентативног синдиката у установи, као и да се предвиди двостепеност у одлучивању, односно да се предвиди одлучивање Школског одбора у другом степену као и у важећем Закону.
Напомињемо да ово није коначан текст Закона о основама система образовања и васпитања с обзиром на то да су Синдикати изричито тражили да се измене поједини чланови, који иду на штету запослених. Синдикат образовања Србије очекује да ће се ускоро одржати нови састанци како би се са синдикатима усагласила коначна верзија текста Закона која ће ући у Скупштинску процедуру.

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Јуче у 10 часова одржан је, у медијима дуго најављиван, састанак репрезентативних синдиката у образовању са премијерком Владе Републике Србије Аном Брнабић. Састанку су присуствовали председници свих репрезентативних синдиката у образовању и ресорни министар Шарчевић са сарадницима.
Нацрт Закона о запосленима у јавним службама који улази у јавну расправу (24. август Нови Сад, 28. август Крагујевац и 4. октобар Београд) изазвао је реакцију Синдиката образовања Србије због одређених решења која су против интереса запослених зато што овај закон дерогира Закон о основама система образовања и васпитања и одредбе посебних колективних уговора чиме се губе остварена права на преговарање – социјални дијалог, јубиларне награде, отпремнине и другу врсту заштите запослених. Поред тога овим законом се уводи интерно тржиште рада за све јавне службе и могућност преласка из других јавних служби у образовање, неће бити преговора о цени рада јер ће о томе одлучивати Влада. Нисмо сигурни да ће се на овај начин унапредити положај запослених у образовању у односу на друге јавне службе.
Што се тиче материјалног положаја, премијерка је најавила враћање на ниво из 2014. године када је зарада смањена за 10%, што значи да ће на враћених 9,98% вратити и додатних 0,02%?? Шокантно и алармантно. Премијерка је изјавила да је једино просвети враћено оно што је одузето (што је само делимично тачно, јер није иста цена рада за основне и средње школе и домове ученика и цена рада за студентски стандард и високо образовање. О запосленима у предшколским установама да и не говоримо.) Посебно се поставља питање о разлици у трошковима живота у 2014. и 2017.години.
На крају је договорено да се наставе преговори (иако су јавне расправе у току) уз обећање да ће се почети са радом на ПКУ за основне и средње школе и домове ученика већ у октобру и да ће ПКУ за високо образовање бити коначно закључен.

Председница
Мр Валентина Илић

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

из Министарства државне управе и локалне самоуправе

18. август 2017.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СИСТЕМУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

На предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, Одбор за правни систем и државне органе донео је Закључак 05 број: 011-7800/17. од 16. августа 2017. године, којим се одређује спровођење јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору.

Јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору спроводи се од 18. августа до 6. септембра 2017. године.

Учесници у јавној расправи су представници државних органа, представници синдиката, стручњаци у овој области, као и остали заинтересовани субјекти.

Текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору представиће се на Округлом столу под називом „Представљање и дискусија о Нацрту закона о о запосленима у јавним службама”, који ће се у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе одржати 24. августа 2017. године у Новом Саду, са почетком у 10.00 часова, 28. августа 2017. године у Крагујевцу , са почетком у 11.00 часова и 4. септембра 2017. године у Београду, са почетком у 10.00 часова.

Позивају се учесници да узму учешће у јавној расправи, у оквиру које могу достављати предлоге, сугестије и коментаре за унапређење текста Нацрта закона, на e-mail адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова

 Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона, а достављају се у садржају наведеном у обрасцу.

Прилози:      

18. август 2017.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

На предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, Одбор за правни систем и државне органе донео је Закључак 05 број: 011-7802/17. од 16. августа 2017  године, којим се одређује спровођење јавне расправе о Нацрту закона о запосленима у јавним службама и утврђује Програм јавне расправе о Нацрту закона о запосленима у јавним службама.

Јавну расправу о Нацрту закона о запосленима у јавним службама спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе.

У поступку припреме Нацрта закона министар државне управе и локалне самоуправе  је донео Решење о образовању Посебне радне групе за припрему текста нацрта закона о радноправном статусу и платама запослених у јавним службама која је у оквиру задатка да припреми текст нацрта тог закона, припремила текст Нацрта закона о запосленима у јавним службама. У раду Посебне радне групе учествовали су представници органа чији је делокруг повезан са садржином овог закона. Поред представника Министарства државне управе и локалне самоуправе, у раду на припреми Нацрта закона учествовали су и представници Републичког секретаријата за законодавство, Министарства финансија, Министарства здравља, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства културе, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде, Министарства омладине и спорта, као и представник правосуђа односно судија Врховног касационог суда.

Консултативни процес о тексту закона започет је у току припреме радне верзије нацрта овог закона.  С тим у вези, одржано је 16 састанака са представницима синдиката из области јавних служби (просвете, здравства и социјалне заштите, културе) као и са представницима синдиката организација обавезног социјалног осигурања.

Јавна расправа о Нацрту закона о запосленима у јавним службама спроводи се од 18. августа до 6. септембра 2017. године.

Учесници у јавној расправи су представници државних органа, представници синдиката, стручњаци у овој области, као и остали заинтересовани субјекти.

Текст Нацрта закона о запосленима у јавним службама представиће се на Округлом столу под називом „Представљање и дискусија о Нацрту закона о о запосленима у јавним службама”, који ће се у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе одржати 24. августа 2017. године у Новом Саду, са почетком у 10.00 часова, 28. августа 2017. године у Крагујевцу , са почетком у 11.00 часова и 4. септембра 2017. године у Београду, са почетком у 10.00 часова.

Позивају се учесници да узму учешће у јавној расправи, у оквиру које могу достављати предлоге, сугестије и коментаре за унапређење текста Нацрта закона о  запосленима у јавним службама, на e-mail адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова

 Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона, а достављају се у садржају наведеном у обрасцу.

Прилози: