Поносни смо чланови:

p3i3690

РАДНО-ПРАВНА ЗАШТИТА

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА И ИСПЛАТА ОТПРЕМНИНА

Одредбом члана 206. Закона о основама система образовања и васпитања је прописано да свим запосленима који се налазе у статусу нераспоређеног лица а за чијим радом је у потпуности престала потреба, а нису преузети до 01.12.2017.године, радни однос престаје најкасније до 31.12.2017.године. Запослени остварују право на отпремнину у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Дакле, овде се мисли на лица која су тај статус стекла ранијих година, а лица која су школске године 2017/2018.године остала нераспоређена, а за чијим радом је у потпуности престала потреба имају право да буду на листи технолошког вишка најкасније до 15.септембра 2018.године у складу са одредбом члана 153. Закона о основама система образовања и васпитања.

Оно што је спорно, јесте и исплата и висина отпремнина лицима којима ће радни однос престати до 31.12.2017.године. Отпремнина се исплаћује у складу са одредбом члана 22. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, за све године рада у јавном сектору.

Поставља се питање како се обрачунава отпремнина, имајући у виду да се за основицу узима просчена месечна зарада запосленог исплаћена за последња три месеца која претходе месецу у којем је престао радни однос.

 Сва нераспоређена лица за чијим радом је престала потреба почев од 07.октобра (од дана ступања на снагу ЗОСОВ-а)  примају накнаду плате 65%, те је највећа дилема приликом обрачуна отпремнине да ли им се у просечну плату  рачуна основна  плата или накнада плате  од 65% у периоду кад су почели да примају 65%.

С обзиром на то да је Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору у надлежности Министарства   државне у праве и локалне самоуправе, добили смо од њих усмену информацију да у основицу обрачуна отпремнине улази исплаћена плата, дакле не основна плата већ 65% колико је запослени примио и која стоји на исплатном листићу у периоду када је запослени примао накнаду плате 65%.  Нпр. уколико запосленом у децембру престаје радни однос, у основицу за обрачун отпремнине се рачунају следећи месеци септембар (када је примао пуну накнаду плате), октобар и новембар (када је примао умањену накнаду плате),  и израчуна просечна зарада за три месеца, затим подели са три (трећина зараде запосленог) и помножи са бројем година стажа запосленог проведених у јавном сектору. Отпремнина се исплаћује у  року од 30 дана од дана престанка радног односа.

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ОДРЖАН САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ

Данас 25. децембра 2017. године одржан је састанак у Министарству просвете, науке и технолошког развоја у вези са проблемима у студентском стандарду. Састанку су присуствовали председница Синдиката образовања Србије мр Валентина Илић, потпредседник др Дејан Мицковић, председник одбора делатности ученичког и студентског стандарда Данијел Ђорђевић и правна саветница Николина Маљковић, док је испред Министарства састанку присуствовао министар Младен Шарчевић, помоћница министра за студентски стандард Марина Хасановић и Милош Благојевић.

Од министарства смо тражили да се хитно реши највећи проблем у студентском стандарду који је настао повећањем минималне цене рада, као и неједнаким повећањима цене рада за делатности у образовању у протекле две године. Иако више од 65% запослених у студентском стандарду прима минималну зараду, министарство није у могућности да прихвати предлог нашег синдиката да се цена рада у студентском стандарду изједначи са ценом рада у основном и средњем образовању и ученичком стандарду.

Министар је предложио иницирање састанка на коме би присуствовали и представници Министарства финансија како би се нашло прелазно решење за наведени проблем, а до ступања на снагу законских прописа којим би био трајно решен.

На састанку смо добили информацију да је за разлику од 2017. године исплата трошкова превоза, јубиларних награда и отпремнина обезбеђена из буџета РС за 2018. годину за све запослене у ученичком и студентском стандарду на територији АП Војводине.

Оцена корисника:  4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна

Blic

Brnabić: Nema povećanja plate za one koji su tri sata u učionici, pa roditelji posle deci plaćaju privatne časove

Zakon o zaposlenima u javnim službama je samo prvi korak u reformi javnog sektora, a status zaposlenih u tom sektoru se neće promeniti od 1. januara. To je izjavila predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić.

Foto: Vlada Srbije / Promo

Upitana da li će Zakon biti povučen kao što traže pojedini prosvetni sindikati, ona je rekla da nema ništa neustavno u tom zakonu.

- To je važan zakon za reformu. Treba da se fokusiramo na katalog radnih mesta, matrice na osnovu kojih će se određivati platni razredi koji će omogućiti da najbolji u prosveti i zdravstvu budu nagrađeni - rekla je Brnabić novinarima u Beogradu.

Ona je dodala da će biti nastavljeni razgovori sa predstavnicima zaposlenih u prosveti i zdravstvu.

- Što se tiče zaposlenih u javnim preduzećima ona nisu obuhvaćena ovim zakonom i to je jedna od osnovih zamerki sindikata u prosveti - rekla je Brnabić i pojasnila da zaposleni u javnim preduzećima ne mogu biti obuhvaćeni tim zakonom zato što javna preduzeća treba da se takmiče na tržištu, te država ne može da određuje njihove platne razrede.

Kako je objasnila, verovatno da u okviru budžeta fond za plate neće biti veći, samo će na drugi način biti raspodeljen, odnosno, kako je rekla, bolje iskorišćen.

- Tako se više neće pričati o povećanju plate od 10 odsto za sve - i one koji provode 12 sati na poslu i one koji provode tri sata u učionici, a roditelji onda moraju da plaćaju dodatne časove - primetila je Brnabić.