РАДНО-ПРАВНА ЗАШТИТА

Оцена корисника:  4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна

Влада Р. Србије

Влада усвојила одлуку о максималном броју запослених у 2017.

 

Београд, 20. јун 2017. године – Министарство државне управе и локалне самоуправе саопштило је да је Влада Републике Србије данас усвојила Одлуку о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину.

Како се наводи у саопштењу, у односу на број запослених на неодређено време утврђен Одлуком о максималном броју запослених за календарску 2015. годину (462.674) предлог максималног броја запослених за Одлуку Владе за 2017. годину мањи је за 11.241 и износи 451.433.

Смањење ни овога пута није извршено линеарно, а приликом дефинисања инструкције за смањење сагледавани су стандарди и приоритети у оквиру сваког од ресора.

Током ове године ради се по први пут на озбиљнијој реорганизацији у систему просвете, при чему је до краја године предвиђено смањење од преко 2.700 норми (или пуног радног времена) у основном и средњем образовању, што ће бити резултат ефикасније расподеле ресурса и боље организације школства.

Овај ефекат ће се постићи највише кроз реорганизацију мреже школа, коју Министарство просвете припрема на основу функционалних анализа Светске банке.

У овогодишњој Одлуци акценат је стављен на јачање капацитета у одређеним ресорима, као што су медицински радници у здравству и инспекцијске службе, које имају водећу улогу у борби против сиве економије и увођењу реда у систем кроз контролу примене закона.
До краја године у плану је запошљавање 2.500 особа медицинске струке (лекари и медицинске сестре).

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

вечерње НОВОСТИ

Најбољи ђаци на југу

Прелиминарни резултати мале матуре показали различит ниво знања. Раније управо у најуспешнијим општинама откривено преписивање

УЧЕНИЦИ из Рашког, Пчињског и Нишавског округа и ове године освојили су највише бодова на малој матури. Као и прошле године, Београд је остао на четвртом месту. У просеку, ученици су на сва три теста освојили 17,63 бода, што је за око пола бода више него прошле године, показују прелиминарни резултати. Јуче је почео рок за жалбе, које ако буду усвојене могу да подигну општи успех малих матураната.

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Инфо СОС:

Данас, 08.06.2017.године, одржанe су јавне расправе у Београду поводом три закона из области озбразовања и то Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о просветној инспекцији као и Закона о дуалном образовању, на којој су присуствовали и представници Синдиката образовања Србије. На јавној расправи је присуствовао и Министар Младен Шарчевић, као и његови сарадници.

Верзија Закона о основама система образовања и васпитања која ја била на јавној расправи је измењена након неколико састанака одражних са репрезентативним синидикатима, тако да су све оне одредбе које су синдикати предложили у циљу заштите права запослених у образовању усвојене. Посебно су усвојене одредбе код пријема у радни однос, односно да се радни однос заснива првенствено преузимањем, а да се конкурс расписује само изузетно ако се преузимањем није могао засновати радни однос. Такође је из тежих повреда радних обавеза брисана тачка: непотпуно, неблаговремено и несавесно вођење евиденције јер је била предмет честих злоупотреба од стране директора и један од најчешћих основа за покретање дисциплинског поступка против запослених. У Закон су унете и одредбе које омогућавају да запослени који су испуњавали услове у погледу степена и врсте образовања по прописима који су важили приликом пријема у радни однос могу и даље да обављају образовно васпитни рад у школи и могу бити преузети у смислу закона.

На јавној расправи учесници су могли да кратко изложе своје примедбе на поједине одредбе Закона, а саопштено је да учесници који нису стигли да изложе своје примедбе због ограничења времена трајања јавне расправе да могу то да ураде путем е-маила на обрасцу који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Закон о просветној инспекцији је такође био предмет јавне расправе, на којој су поједини учесници изложили своје примедбе. Синдикати су посебно скренули пажњу да се мора појачати одговорност просветних инспектора који неоправдано одлажу вршење инспекцијског надзора.

На крају јавне расправе је изложен и Закон о дуалном обазовању, који је оштро критикован од стране појединих учесника који су демонстративно истакли да ће наведени Закон довести до експлоатације деце и да се њиме купује јефтина радна снага, те да такав Закон треба да се повуче.