ПОНОСНИ СМО ЧЛАНОВИ:

p3i3690

НАША НОВА ИЗДАЊА

РАДНО-ПРАВНА ЗАШТИТА

Оцена корисника:  1 / 5

Звезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА И СТАНДАРДИМА ЗА ФИНАСИРАЊЕ УСТАНОВА ОБРАЗОВАЊА

У “Службеном гласнику РС” бр. 45/2018, дана 13.08.2018.године објављене су следеће измене и допуне Правилника: Правилник о изменама и допуни Правилника о критеријумима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања; Правилник о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања; Правилник о измени Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју; Правилник о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања. Наведени правилници ступају на снагу 21.06.2018.године, а примењују се од школске 2018/2019.године.

Оцена корисника:  1 / 5

Звезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

АКТУЕЛНО*:

  1. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЦЕНУС-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ,
  2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЦЕНУС-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ,
  3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЦЕНУС-МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ,
  4. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЦЕНУС-УСТАНОВЕ ЗА ОСОБЕ СА СМЕТЊAМA У РАЗВОЈУ.

Клилните на тип установе за више информација

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

АКТУЕЛНО:

 

Синдикат образовања Србије је од Завода за унапређивање образовања и васпитања добио одлуку о прихватању три семинара за стално стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника. Семинари ће се реализовати у наредне три школске године и за сваки од њих учесници ће добијати по осам бодова:

  1. „Школа – добро место за рад: радно – правни положај, права и обавезе запослених у образовању“
  2. „Школа – добро место за рад: Процена ризика и деловање против стреса на радном месту“
  3. „Школа – добро место за рад: Родна равноправност у образовању и разлози за акцију“