ПОНОСНИ СМО ЧЛАНОВИ:

p3i3690

НАША НОВА ИЗДАЊА

РАДНО-ПРАВНА ЗАШТИТА

Оцена корисника:  2 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ИНФО СОС:

 

У Врњачкој Бањи је од 24. до 25.фебруара одржан   семинар  који су организовали Градски одбор образовања града Ниша и Савез самосталних синдиката града Ниша.  У раду семинара учествовало је двадесетак председника синдикалних организација чланица Градског одбора Синдиката образовања града Ниша. На семинару су поред председнице Синдиката образовања Србије, Валентине Илић и правне саветнице       Николине Маљковић гостовали и чланови Републичког одбора СОС-а: Лула Ђокић, Славица Радовић и Слободанка Савић.  Програмом семинара обухваћене су теме везане за измене закона и других аката у просвети као и  Посебан колективни уговор за запослене у основним, средњим школама и домовима ученика.

Семинар су  отворили председник Градског одбора образовања града Ниша Јовица Манојловић  и председница Савеза Самосталних синдиката града Ниша Оливера Бобић.

 VB 3

Председница Синдиката образовања Србије Валентина Илић је учеснике обавестила о свим актуелним питањима синдикалног деловања, као и о актуелним проблемима у образовању и даљим корацима СОС-а.

Правна саветница Николина Маљковић је представила најважније одредбе новог Закона о основама система образовања и васпитања, која се односе на радно правни положај запослених, као и новине које је закон донео у односу на претходни закон.

Такође je  на семинару учесницима саопштено да Посебан колективни уговор за основне и средње школе и домове ученика истиче 05.марта 2018.године, те да су у току преговори око рока на који ће се продужити  важећи  ПКУ, како запослени у  основним школама, средњим школама и домовима ученика не би остали без права која су била загaрантована важећим ПКУ.

Из дискусије присутних  сазнало се  да се запослени у установама образовања на територији града Ниша суочавају са сличним проблемима као и запослени у целој Србији. Посебно су истакли проблем IV степена стручне спреме и минималних зарада.

VB 2

Учесницима семинара су представљене и подељене нове брошуре Синдиката образовања Србије и то: Приручник за синдикалне активисте, Радно – правни положај запослених у новим законима о образовању и Родна равноправност и синдикални рад које ће свакако олакшати и унапредити рад синдикалних активиста.

На крају семинара сви су се сложили  да је потребно да удруженим снагама, нашим радом и ангажованошћу доприносимо јачању наше организације, као и јачању угледа  и материјалног положаја просветних радника.

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

САОПШТЕЊЕ

Данас, 26.02.2018. одржан је састанак у Министарству просвете науке и технолошког развоја на којем су присуствовали представници Министарства просвете, као и представници репрезентативих синдиката. У име Синдиката образовања Србије, састанку су присуствовале председница Валентина Илић и правна саветница Николина Маљковић.

Тема састанка био је Посебан колективни уговор за основне, средње школе и домове ученика чија важност истиче 05.марта 2018.године, као и рок на који треба продужити постојећи ПКУ.  На састанку су нам достављена мишљења Министарства финансија, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Секретеријата за законодавство и Министарства за рад, запошњавање, борачка и социјална питања, а у вези са предлогом репрезентативних синдиката да се рок важења ПКУ продужи на три године. Министарство државне управе и локалне самоуправе  је дало негативно мишљење, односно њихов предлог је да се важећи ПКУ продужи на годину дана, тачније до 05.марта 2019.године имајући у виду да Закон о запосленима у јавним службама почиње да се  примењује од 01.01.2019.године, те  да сматрају да би у наредном периоду а пре почетка примене наведеног закона, одредбе ПКУ се морале ускладиле са наведеним прописима. Такође су указали да су остале јавне службе као што су здравство, социјална заштита и установе  културе продужили рок важења својих колективних уговора на период од годину дана.

Представници три репрезентативна синдиката, међу којима и представници Синдиката образовања Србије  су  се  сложили да постојећи ПКУ треба продужити на рок важења од годину дана, имајући у виду да ПКУ ускоро истиче и да је у овом тренутку најважније да запослени у основним школама, средњим школама и домовима ученика не остану без права која су загарантована важећим ПКУ. Синдикат образовања Србије је инсистирао да се почев од априла месеца настави рад на доношењу новог ПКУ,  како не би поново били доведени у оквакву неизлазну ситуацију.

На  крају састанка нам је предочено да ће се сутра одржати и седница Владе, на којој би требао да се разматра и Споразум о продужењу важења ПКУ на период од годину дана, након којег би се  приступило и потписивању истог,  а затим  би уследило  и објављивање у Службеном гласнику и ступање на снагу.

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ИНФО СОС

       У појединим школама у Војводини су погрешно обрачунали плате за време распуста умањујући их за разредно старешинство.

       На интервенцију Синдиката образовања Србије ресорно министарство је упознато и предузело је мере да се овај проблем реши, односно да се врате средства запосленима.

       С обзиром на то да ће у централној Србији тек бити обрачунате зараде за време распуста, постоји могућност да се овај проблем понови. Из тог разлога скрећемо пажњу председницима синдикалних организација да, уколико дође до умањивања, нас обавесте како би могли правовремено да интервенишемо.