ПОНОСНИ СМО ЧЛАНОВИ:

p3i3690

НАША НОВА ИЗДАЊА

РАДНО-ПРАВНА ЗАШТИТА

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

SAOP 17 10 17

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

ИЗВЕШТАЈ СА НАСТАВКА ПРЕГОВОРА У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ

            Данас је у Министарству просвете, науке и технолошког развоја одржан састанак преговарачког тима Синдиката образовања Србије са министром просвете и његовим сарадницима, поводом захтева Синдиката образовања Србије од 8. септембра 2017. године.

            Синдикат образовања Србије је дао више конкретних и аргументованих предлога о динамици и процентима повећања зарада и очекујемо позитиван одговор Владе РС у суботу на конференцији за новинаре поводом 100 дана рада Владе.

            Од 2018. године, са почетком примене Закона о запосленима у јавним службама и Закона о систему плата запослених у јавном сектору очекујемо да се обезбеди јединствена цена рада за све делатности у образовању.

            Синдикат образовања Србије је тражио да спорни део зараде за годишњи одмор из 2014. године буде компензован кроз исплату новогодишње награде, укидањем буџетске забране о исплати бонуса.

            Министар просвете је изјавио да је могућност укидања Уредбе о забрани запошљавања условљена позитивним помаком у реструктуирању јавних предузећа.

            По речима министра просвете ЗОСОВ је пре уласка у скупштинску процедуру већ био усаглашен са мишљењем Агенције за борбу против корупције, осим две примедбе о којима ћемо обавестити чланство.

            ПКУ за високо образовање је усаглашен са Министарством просвете и дат на мишљење Министарству за рад, Министарству финансија, Министарству за државну управу и локалну самоуправу и Секретаријату за законодавство. Очекујемо хитно закључивање овог уговора.

            У вези са радом на законима о запосленима у јавним службама, покренули смо многе ствари које дају простора за усаглашавање са колективним уговорима.

            Основни проблеми са финансирањем у предшколским установама су разматрани на састанку прошле недеље у ресорном министарству. На састанку су разматране могућности за прелазак финансирања предшколских установа са локала на буџет Републике Србије.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Данас је у Министарству просвете, науке и технолошког развоја одржан састанак на којем су учествовали министар Шарчевић, министар локалне самоуправе Бранко Ружић са сарадницима, као и представници пет репрезентативних синдиката из области образовања.

Тема састанка је била став синдиката и примедбе на Закон о јавним службама, као и примедбе на Закон о систему плата запослених у јавном сектору. Констатовано је да је 80 одсто примедби упућених од синдиката усвојено, с тим што је СОС тражио да се у члану 123 Закона о запосленима у јавним службама измени став 1, где стечено звање доктора наука у области рада , а које није услов за обављање његовог посла, може да оствари увећање плате до 8 одсто. Затим, став 2 да стечени академски назив магистар наука може да оствари увећање плате најмање 4 одсто од основне плате.

У члану 129, како је СОС даље тражио, уколико запослени промени место становања после заснивања радног односа, послодавац је у обавези да надокнади увећане трошкове превоза настале променом места становања ( и стварних потреба - удајом, женидбом, продајом некретнине...).

Члан 131 став 1 треба да гласи: "Запослени остварује право на отпремнину у случају престанка радног односа због испуњења услова за остваривање права на пензију у висину најмање три просечне плате код послодавца, односно, најмање три просечне плате запосленог, односно, најмање три просечне плате у Републици Србији, у зависности шта је за њега повољније".

Члан 135 треба да гласи: "Општим актом могу да се утврде право на јубиларну и годишњу награду и друга примања у складу са општим прописима о раду, и не може се оспорити нити укинути другим законом, осим одлуком СЕС Републике Србије".

Члан 151 треба да гласи: "Послодавац је дужан да омогући запосленом да се изјасни о лакшој подели обавеза из радног односа пре изрицања мере за лакшу повреду, односно да размотри мишљење синдиката, чији је запослени члан, које је запослени доставио уз изјашњавање и о томе написмено извести запосленог и синдикат чији је он члан.

СОС је тражио да се шифре делатности усагласе са Каталогом занимања и да се у Закон о запосленима у јавним службама унесе накнада за одељенско старешинство минимум пет одсто у складу са општим актом.

11okt17