ПОНОСНИ СМО ЧЛАНОВИ:

p3i3690

НАША НОВА ИЗДАЊА

РАДНО-ПРАВНА ЗАШТИТА

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Инфо СОС:

Данас, 08.06.2017.године, одржанe су јавне расправе у Београду поводом три закона из области озбразовања и то Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о просветној инспекцији као и Закона о дуалном образовању, на којој су присуствовали и представници Синдиката образовања Србије. На јавној расправи је присуствовао и Министар Младен Шарчевић, као и његови сарадници.

Верзија Закона о основама система образовања и васпитања која ја била на јавној расправи је измењена након неколико састанака одражних са репрезентативним синидикатима, тако да су све оне одредбе које су синдикати предложили у циљу заштите права запослених у образовању усвојене. Посебно су усвојене одредбе код пријема у радни однос, односно да се радни однос заснива првенствено преузимањем, а да се конкурс расписује само изузетно ако се преузимањем није могао засновати радни однос. Такође је из тежих повреда радних обавеза брисана тачка: непотпуно, неблаговремено и несавесно вођење евиденције јер је била предмет честих злоупотреба од стране директора и један од најчешћих основа за покретање дисциплинског поступка против запослених. У Закон су унете и одредбе које омогућавају да запослени који су испуњавали услове у погледу степена и врсте образовања по прописима који су важили приликом пријема у радни однос могу и даље да обављају образовно васпитни рад у школи и могу бити преузети у смислу закона.

На јавној расправи учесници су могли да кратко изложе своје примедбе на поједине одредбе Закона, а саопштено је да учесници који нису стигли да изложе своје примедбе због ограничења времена трајања јавне расправе да могу то да ураде путем е-маила на обрасцу који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Закон о просветној инспекцији је такође био предмет јавне расправе, на којој су поједини учесници изложили своје примедбе. Синдикати су посебно скренули пажњу да се мора појачати одговорност просветних инспектора који неоправдано одлажу вршење инспекцијског надзора.

На крају јавне расправе је изложен и Закон о дуалном обазовању, који је оштро критикован од стране појединих учесника који су демонстративно истакли да ће наведени Закон довести до експлоатације деце и да се њиме купује јефтина радна снага, те да такав Закон треба да се повуче.

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

БЛИЦ:

 После серије инцидената промене у ОШ "14. октобар" у Баричу

М. Р. | 02. 06. 2017 - 09:49

Након низа инцидената у ОШ "14. октобар" у Баричу, насталих због несугласица директорке са учитељицом и родитељима, школа од данас има ново руководство.

- ОШ "14. октобар" од данас има ново руководство. Свим ученицима, наставницима и родитељима желим успешан завршетак школске године - објавио је председник општине Обреновац Мирослав Чучковић на свом Твитер налогу.

Решењем Министарства просвете, за вршиоца дужности директора поставља се наставник физичког Драган Ненадић, који ће на тој функцији бити до избора директора, а најдуже шест месеци.

 

Прочитајте још!

Неправилности у раду директорке Стојановић утврдила је и градска просветна инспекција, која је 3. маја упутила Министарству просвете констатацију да су се стекли услови да се она разреши дужности. Међутим, Стојановићева није спровела мере које јој је наложила инспекција, што је довело до несугласица са члановима Савета родитеља, а родитељи првака и учитељица жалили су се и на нове инциденте. Како они тврде, у последње две недеље полиција је више пута долазила у школу.
 
Синдикат образовања Србије је у више наврата до сада, обавештавао (преузмите ранији текст) јавност и надлежне  о непримереном раду (многих), сада већ и смењене директорке Маријане Стојановић, које је ескалирало у физички напад на запослене у школи, чланове нашег Синдката!

Сматрамо да такви „руководиоци нису баш толико неопходни у нашем просветном систему и да се мора повећати контрола рада истих.

Једна од наших предложених мера је и да се ограничи број мандата директора у образовној установи, како би се одржали неопходни услови за несметан и квалитетан рад наставног, и не само наставног, особља!

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Инфо СОС:

ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА У НИШУ ПОВОДОМ НАЈАВЉЕНИХ ЗАКОНА У ОБРАЗОВАЊУ 1. ЈУН 2017.

У амфитеатру Електронског факултета у Нишу, 1. јуна 2017. са почетком у 10 сати одржана је трибина поводом јавне расправе која се тицала Нацрта закона о основама система образовања и васпитања - ЗОСОВ, дуалном образовању и инспекцијском надзору.

Трибини су присуствовали представници Министарства просвете Милош Благојевић са својим сарадницима, а испред Градског одбора Самосталног синдиката образовања града Ниша, овој расправи присуствовали су председник Јовица Манојловић и чланови Одбора Слађана Бараћ и Данијел Ђорђевић.

Основне примедбе и сугестије на ЗОСОВ су: - да се "продужна настава" обавља у јуну месецу, - да се изради Правилник о норми (да се она не би повећала, а тиме и број запослених као технолошких вишкова), - полагање за стручну лиценцу и у другим градовима Србије, а не само у Београду, - санкције за директоре који одбијају да приме лица која су технолошки вишкови, - да директори док су у мандату не држе наставу, - прецизирати термин "друштвено користан рад" за ученике, - да наставници не сносе трошкове усавршавања, - да се ускладе предлози у овом Закону са другим предлозима закона који су у процедури, - дефинисати појам "обавезни изборни предмети" - да се наставници путници врате у место становања, чиме би дошло до знатне уштеде у трошковима који се тичу превоза, - да се свим ученицима омогући картица за превоз, а не како је сада дефинисано.

Примедбе на Нацрт закона о дуалном образовању тицале су се следећег: - да се прецизира појам "продуктивни рад" и ко га утврђује, - да школе које имају своју економију (пример пољопривредне школе које поседују своје газдинство, угоститељске школе и сл) да се пракса обавља у тим школама а не код других послодаваца, - захтевано формирање 3 групе од по 10, а не 2 од по 15 ученика како је предлогом назначено - изражено је неслагање са бројем часова обуке, - наставницима практичне наставе (који остану без посла) омогућити стицање лиценци без обуке и тиме могућност да се запосле код послодаваца с обзиром да поседују дугогодишње икуство - непрепознавање ученика који раде по ИОП-у (Индивидуалном Образвном Програму), Синдикат ће наставити борбу у циљу смањења брија запослених као технолошких вишкова.

Јовица Манојловић