Поносни смо чланови:

p3i3690

РАДНО-ПРАВНА ЗАШТИТА

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

dopis za sajt

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

У организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Палати Србијe 25. октобра 2017. године одржана је Конферецнија под називом ,,Безбедност и здравље на раду у дуалном образовању".
Поред  нашег представника Синдиката, Конференцији су присуствовали министар за  рад, запошљавање, борачка и социјална питања, представник СССС, помоћник министра за стратешко планирање Министарства просвете, представник Привредне коморе Србије, председник Уније послодаваца Србије, представници синидката из разних грана привреде као и многи директори школа.


На почетку скупа представници синдиката су указали да су незадовољни појединим деловима предложеног Закона о дуалном образовању о којем расправља парламент и да би га требало допунити. Но, пошто је тема конференције била безбедност и здравље на раду у дуалном образовању, прешло се на дневни ред по којем су предавачи од здравстевених радника, преко инспректора за рад, па до директора школа које су укључене у систем дуалног образовања истицали важност безбедности и здравља ученика који ће се наћи у процесу дуалног образовања.

Здравље ученика у дуалном образовању је најбитније и они треба да обављају искључиво послове који неће негативно утицати на њихов духовни и телесни развој, рекао је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић.

У дуалном систему у Србији данас је више од 200 компанија, 60 школа, са више од 2000 ученика, који се школују за 19 образовних профила, истакла је представница  Привредне коморе Србије.

Учесници скупа су сагласни да је унапређење безбедности на раду област која захтева сарадњу свих укључених страна.


Зоран Ивковић

slika 1

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Закон о националном оквиру квалификација

У току је израда радне верзије Нацрта Закона о националном оквиру квалификација, на чијој изради интензивно ради оперативно тело међуминистарске групе, која је формирана пре месец дана.

На челу међуминистарске радне групе за успостављање и имплементацију Националног оквира квалификација у Србији (НОКС) је министар просвете Младен Шарчевић, а чине је и представници више министарстава - рада, привреде, финансија, локалне самоуправе, омладине, као и представници других институција – Националне службе запошљавања, Републичког завода за статистику, репрезентативних синдикалних централа, удружења послодаваца,Националног савете за стручно образовање и образовање одраслих, Националног савета за високо образовање, Националног просветног савета и других, који треба да допринесу да се заврши дугогодишњи рад на овом значајном питању.

Законом ће се дефинисати исходи образовања кроз опште и стручне компетенције, уредити врсте и нивое квалификација и начини стицања, као и њихови описи, утврдити регистар квалификација, а потом и регистар занимања. Тиме ће се на одговарајући начин повезати свет рада са светом образовања и дефинисати јасна правила за стицање различитих нивоа квалификација. Национални оквир квалификације у Србији ће се повезати са Европским оквиром квалификација, што је један од задатака у процесу повезивања са европским достигнућима. Успоставиће се нова Национална класификација занимања усаглашена са међународном класификацијом и НОКС-ом.

Члан међуминистарске радне групе у име Савеза самосталних синдиката Србије је Валентина Илић, председница Синдиката образовања Србије, а на оперативном нивоу у раду учествује Борка Вишнић.

Нацрт треба да буде завршен до краја октобра, а потом ће почетком новембра бити организована јавна расправа и у децембру упућен Народној скупштини Републике Србије на усвајање.

Предвиђено је учешће представника репрезентативних централа у Савету НОКС-а, као и репрезентативних гранских синдиката у раду Секторских већа.