Поносни смо чланови:

p3i3690

РАДНО-ПРАВНА ЗАШТИТА

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Данас је у Министарству просвете, науке и технолошког развоја одржан састанак на којем су учествовали министар Шарчевић, министар локалне самоуправе Бранко Ружић са сарадницима, као и представници пет репрезентативних синдиката из области образовања.

Тема састанка је била став синдиката и примедбе на Закон о јавним службама, као и примедбе на Закон о систему плата запослених у јавном сектору. Констатовано је да је 80 одсто примедби упућених од синдиката усвојено, с тим што је СОС тражио да се у члану 123 Закона о запосленима у јавним службама измени став 1, где стечено звање доктора наука у области рада , а које није услов за обављање његовог посла, може да оствари увећање плате до 8 одсто. Затим, став 2 да стечени академски назив магистар наука може да оствари увећање плате најмање 4 одсто од основне плате.

У члану 129, како је СОС даље тражио, уколико запослени промени место становања после заснивања радног односа, послодавац је у обавези да надокнади увећане трошкове превоза настале променом места становања ( и стварних потреба - удајом, женидбом, продајом некретнине...).

Члан 131 став 1 треба да гласи: "Запослени остварује право на отпремнину у случају престанка радног односа због испуњења услова за остваривање права на пензију у висину најмање три просечне плате код послодавца, односно, најмање три просечне плате запосленог, односно, најмање три просечне плате у Републици Србији, у зависности шта је за њега повољније".

Члан 135 треба да гласи: "Општим актом могу да се утврде право на јубиларну и годишњу награду и друга примања у складу са општим прописима о раду, и не може се оспорити нити укинути другим законом, осим одлуком СЕС Републике Србије".

Члан 151 треба да гласи: "Послодавац је дужан да омогући запосленом да се изјасни о лакшој подели обавеза из радног односа пре изрицања мере за лакшу повреду, односно да размотри мишљење синдиката, чији је запослени члан, које је запослени доставио уз изјашњавање и о томе написмено извести запосленог и синдикат чији је он члан.

СОС је тражио да се шифре делатности усагласе са Каталогом занимања и да се у Закон о запосленима у јавним службама унесе накнада за одељенско старешинство минимум пет одсто у складу са општим актом.

11okt17

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

НАСТАВАК ПРЕГОВОРА

Поводом наших захтева и најаве штрајка СОС заказан је у Министарству просвете, науке и технолошког развоја наставак преговора за среду, 11. октобра 2017. године, са почетком у 9 сати.

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
Данас је 5. Октобар, Светски дан наставника.
Тема овогодишњег, за све просветне раднике света важног дана је „Настава у слободи – оснаживање наставника“. У обележавању учествују све важне светске организације – од Уједињених нација, Унеска, Уницефа, Међународне организације рада до Интернационале образовања.
Поруке поводом обележавања стижу и из Европске организације синдиката образовања. У поруци се истиче да су настава и обучавање у слободи витални за оснаживање наставника, како би у потпуности могли да изразе своје потенцијале и раде у демократском окружењу. У многим земљама се нарушавају основна људска права наставника, што је нарочито изражено у Турској.
Поред слободе рада наставника, у многим земљама се погоршавају радни и животни услови наставника, укључујући замрзавање и смањење плата. Због тога широм Европе сви синдикати позивају на повећање плата свих запослених, који су били први изложени последицама економске кризе и за које се још увек нису десиле позитивне промене после изгубљене деценије малог раста и стагнације.
Ове године се, такође, обележава и годишњица Препорука Унеска у вези са положајем наставнг особља у високом образовању и истраживању, усвојена 1997. године. Поред повећаног учећа уговора на одређено време и несигурног посла, високо образовање и истраживање је изложено смањењу финансирања и комерцијализацији која је додатни притисак на запослене и њихову могућност професионалног и животног остварења.
У залагању за обезбеђивање квалитетног образовања за све, европски синдикати траже да наставници буду оснажени кроз обезбеђивање одговарајућег простора, наставних средстава, подршке, као и радних услова како би могли квалитетно да обављају своју професију.
Квалитетно образовање тражи посвећеност и одговарајуће ресурсе, закључено је у поруци.
world teachers day