Активности на увођењу дуалног образовања у Чешкој

Повезивање образовања и рада

У оквиру програма рада Европске алијансе за квалитетну стручну праксу (EAfA), чији потписник је и Синдикат образовања Србије, Европска комисија је у сарадњи са Чешком привредном комором у Прагу и Младом Болеславу 20 и 21. маја организовала стручну конференцију и радионицу са темом „Од школе до праксе“, са посебним нагласком на улогу Привредне коморе. Преко 80 учесника разноврсних европских организација укључених у унапређивање процеса стручног образовања и повезивања са потребама привреде учестововало је у раду веома занимљивог скупа. Поред највиших званичника Европске комисије задужених за образовање и више министара у чешкој Влади, у раду су учествовали представници привредних организација, ученичких и студентских организација, синдиката образовања и владиних и других агенција задужених за реформе стручног образовања. Из Србије у раду скупа је у име Привредне коморе Србије учествовала Ана Стојановић, а у име Синдиката образовања Србије Борка Вишнић.

Чешки представници су истакли да је код њих увођење дуалног образовања у зачетку и да је потребна темељна реформа стручног образовања, како би се што више повезало са потребама индустријског развоја и привредних организација. Оно што недостаје је социјални дијалог партнера вез чије укључености свака реформа има мање изгледа за успех, јер није довољно што привреда преко својих асоцијација исказује потребе за новим радницима и праксом, већ је потребно уредити систем образовања, који поред већих могућности запошљавања гарантује и могућност даљег школовања и оспособљавања. Скуп је започео у просторијама Института за информатику, роботику и кибернетику, који је једна од најквалитетнијих институција у овој области, а потом настављен посетом Средњој стручној школи за информатику, са радионицама које су учесницима омогућиле да и сами саазнају много нових информација из ове области. Наредног дана је организована стручна посета Шкода академији у месту Млада Болеслав, у оквиру фабрике аутомобила, која је сада у власништву Фолксвагена, који настоје да уведу промене у стручном образовању и оспособљавању кадрова за потребе производње према моделу дуалног образовања у Немачкој, али примерено могућностима система образовања у Чешкој. Све што смо претходног дана имали прилике да видимо из области роботике и информатике се примењује у овој школи. Већина ученика – преко 90% после завршене школе има обезбеђен посао, а остали имају могућност да се запосле у другим фабрикама истог произвођача. Ученици имају смештај и исхрану у дому, а током стручне праксе и надокнаду, чија висина зависи од постигнутих резултата у теоријском и практичном раду, као и оцене посвећености  раду. У завршној години школовања ученици имају могућност школовања у другим земљама, чиме стичу додатна искуства и сазнања. Велики део активности стручног тима Шкода Академије посвећен је промоцији школе и могућностима које она пружа, како би се што више ученика завршних разреда определило за производна занимања, која су неопходна за производњу. У школи се негује тимски рад и велики број ученика учествује у разноврсним активностима, са великим могућностима да своје стваралаштво и иновације реализују у оквиру стручне праксе.

Наставници са дугогодишњом праксом су ментори тренерима у компанији, а тренери имају двогодишње усавршавање за педагошко-дидактичку област.

Први дан конференције одржај је овој улици. У Прагу се још увек сећају југословенских партизана.

Б.В.