Француски синдикат Високог образовања и истраживања објавио је у свом часопису „La vie de la recherche scientifique“ (тромесечни број 432, за јануар, фебруар и март 2023 год.) чланак проф. др Марине Миленковић, председнице Одбора високог образовања СОС.

У тексту чланка наведени су бројни проблеми који  притискају запослене у високом образовању  у Србији и разлози због којих млађи наставни кадар и истраживачи одлазе са државних факултета. Објављујемо превод на наш језик.
Текст у оригиналном издању на странама 36 и 37 могуће је преузети кликом на линк испод текста.

Аутор:
Проф. др Марина Миленковић, председница Одбора високог образовања, СОС, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет

Већ дуги низ година бројни проблеми притискају запослене на државним факултетима у Србији. Један део тих проблема везан је за недовољно финансирање сектора просвете од стране ресорног Министарства,  а други део се односи на незадовољство и положај запослених у високом образовању. Млађи наставни кадар, у првом реду асистенти, незадовољни су због ниских плата и неадекватних услова рада. Министарство просвете у Србији, годинама уназад, покрива мање од 20% материјалних трошкова државних факултета, тако да највећи део режијских трошкова покривају сами факултети из сопствених прихода. Практична настава коју изводе асистенти и млади доценти изводи се са великим бројем студената, изискује озбиљне припреме и захтева доста времена. Услови за научно-истраживачки рад, простор и опремљеност лабораторија савременим апаратима,  су знатно скромнији у односу на услове у земљама западне Европе. Са друге стране, критеријуми за напредовање од  статуса  асистента до редовног професора, су све виши и захтевнији. Ови критеријуми обухватају како наставну тако и научно-истраживачку делатност током изборног периода који траје четри године. Објављивање научних радова у врхунским међународним часописима, често захтева плаћање, при чему покривање тих трошкова не обезбеђује факултет, већ је неопходно учешће аутора на научно-истраживачком пројекту. Уколико нису учесници на одређеном пројекту, млади асистенти се налазе у великом проблему како да обезбеде та средства, публикују своје резултате и представе их на међународним научним конференцијама. Асистенти и асистенти са завршеним докторским дисертацијама, улажу огроман ентузијазам и време да би испунили наведене критеријуме, врло често  на уштрб времена које треба да посвете приватном животу.  За огроман труд и уложену енергију немају ни духовну ни материјалну сатисфакцију. Њихов статус у друштву  није адекватно вреднован, а плате које примају не омогућавају им да реализују своје основне потребе, формирају породице и живе самостално без материјалне помоћи родитеља. Основица за обрачун плата у високом образовању је најнижа у поређењу са осталим јавним службама (нижа је од основица прописаних за основно и средње образовање). Због ниских плата, несигурног статуса (уговор о раду на одређено време) и осећаја деградираности, млади асистенти  одлазе са државних факултета. И врло је извесно да ће у будућности постојати  дефицит наставног кадра. Тешко је задржати млади наставни кадар, који због ниских плата на факултету не могу да планирају породицу и покрију основне трошкове.

Запослени у високошколским установама својим ентузијазмом и преданошћу постижу одличне резултате како на педагошком тако и на пољу научних истраживања, и тим резултатима се често друштво и Влада поноси, али ти исти ентузијасти су  неправедно деградирани  у сваком смислу. Недавно је Влада обећала већа улагања у образовање и науку. Планира се изградња научно-истраживачког кампуса БИОФОР  са новим зградама за два државна факултета и више института. Још увек није извесно када ће отпочети радови на изградњи  кампуса, али се поставља питање: када се заврши пројекат, ко ће образовати нове генерације студената и ко ће радити у новим лабораторијама, када нам млади континуирано и све чешће одлазе са факултета и запошљавају се у друге секторе или чак напуштају своју земљу?

Синдикат образовања Србије ће инсистирати у наредном периоду да се Посебан колективни уговор за високо образовање допуни и измени и наставиће истрајну борбу за достојанство наставничке професије и бољи положај свих запослених на државним факултетима!

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ