У Букурешту је 16 и 17. септембра 2019. године у палати Парламента Румуније одржана изванредно успешна конференција о родној равноправности и социјалном дијалогу. Ова конференција је била завршетак двогодишњег пројекта, током којег су се учесници кроз неколико семинара упознали са резултатима истраживања и предлагали практично деловање синдиката образовања у овој области кроз социјални дијалог.

Међу више од деведесет учесника из 29 земаља из целе Европе, на конференцији су по позиву учествовале и председница Синдиката образовања Србије Валентина Илић и Борка Вишнић, која је припремила примере добре праксе из рада нашег синдиката. Представљени су резултати рада на пројекту о родној равноправности, као и брошуре које смо објавили и 200-ти јубиларни број „Синдикалног пера“. Учесници су посебно били заинтересовани за представљање нашег акредитованог семинара о родној равноправности, који је укључен у Каталог семинара за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника.

Главне поруке конференције су да је родна равноправност витално питање за наставнике и њихове синдикате, те да је потребно да се врати у главни ток у свим областима нашег рада, што укључује и унутрашњу синдикалну политику. Током расправе на радним групама истакнута су горућа питања родне неравноправности у образовном сектору и размењене практичне мере којима се може смањити. Посебно се расправљало о томе како да се аспект родне равноправности уведе у социјални дијалог и колективно преговарање са послодавцима.

Поред представника синдиката образовања, у раду конференције су учествовали експерти и доносиоци одлука на европском нивоу. Истакнути су бројни примери родних стереотипа, сексизма и недостатак иницијалног образовања наставника о родној равноправности, као и сугерисана решења за убрзање напретка у питањима родне равноправности.

Сајам добре праксе, као иновација у раду оваквог типа конференција, пружио је могућност да синдикати представе свој рад на промоцији родне равноправности у наставничкој професији и друштву у целини. Представљени примери добре праксе су међу многим конкретним и успешним примерима укључени у нову он – лине базу података ETUCE.

Кроз радне групе је у веома плодној дискусији иновиран ETUCE акциони план о родној раавноправности. Сузан Флокен, Европска директорка је истакла да родна равноправност није усамљено питање којим се синдикати образовања могу бавити одвојено од других питања. Скорашње друштвено – економске промене у Европи, убрзано ширење дигиталних технологија, миграције и ширење десничарских и националистичких политичких дискурса – сви имају значајан утицај на наше покушаје да се изгради образовни сектор који је праведан и према женама и мушкарцима. Зато подржавамо организације чланице у њиховим напорима да се суочавају са родном неравноправношћу, уз обезбеђење одговарајућих оруђа и ресурса, а настављамо заједно да радимо кроз социјални дијалог на институционалном , националном и европском нивоу. Можемо да будемо поносни на свој досадашњи рад, али се он и даље наставља и остаје међу нашим главним активностима.

Б. Вишнић