ГРАД/ОПШТИНА
Градоначелнику/Председнику

 

Развој предшколског образовања је један од стратешких приоритета Владе, у оквиру којег се посебна пажња посвећује унапређењу постојеће и обезбеђивању нове инфраструктуре, оиремању установа, адекватној примени нових основа програма у складу са установљеном динамиком и побољшању услова рада запослених у овим установама.

Влада, у сарадњи са међународним и локалним партнерима, активно ради на имплементацији постојећих и развоју нових пројеката када је у питању развој инфраструктуре и опремање предшколских установа. Ипак, ради обезбеђивања адекватних услова у складу са најбољим светским праксама и како би го било одрживо, неопходно је да локалне самоуправе предшколско образовање такође уврсте у врх своје агенде.

Ради координисаног спровођења активности и сагледавања тренутне ситуације у предшколском образовању, Влада је у априлу 2019. године основала Радну групу за предшколско образовање којом управља Кабинет председнице Владе, а чланове чине представници министарстава и репрезентативних синдиката. Током рада Радне групе установљено је да, тренутно, локалне самоуправе у великој мери премашују број запослених и радно ангажованих на одређено време и по другим основама (привремени и повремени послови, уговор о делу итд.) од законски предвиђених, максималних 10%.

Како је циљ ове Владе и да омогући одрживо запослење за особе које раде у предшколским установама, потребно је да локалне самоуправе поднесу захтев на ПРМ обрасцу Министарству државне управе и локалне самоуправе ради упућивања и
прибављања сагласности Комисије за запошљавање, сагледавајући и прецизно наводећи следеће предуслове:

  1. Структуру запослених по различитим основама
  2. Предлог за број запослених који је потребно запослити на неодређено време, тако да се достигне законско ограничење од 10% преосталих запослених и радно ангажованих
  3. Да захтев за запошљавање из тачке 2) не утиче на укупну масу плата
  4. Захтеви за запошљавање на неодређено се могу поднети за особе које су већ запослене на одређено време или радно ангажоване по другим основама у тој предшколској установи и врши се редоследом – од најдуже запосленог до најкраће запосленог у искључиво тој предшколској установи.

Уколико буде попуњен део ПРМ обрасца који се односи на захтев за запошљавање изнад 10%, неће бити уважен од стране надлежног министарства.

У случају да је ново запошљавање потребно услед отварања нових објеката предшколских установа, локалне самоуправе могу добити сагласност за запошљавање узимаЈући у обзир да Министарство финансија, иако сагласно са новим запошљавањем, неће дати сагласност на увећање масе за плате уколико се на основу извршења буџета процени да локална самоуправа има довољно средстава да исплати и плате новозапослених у оквиру постојеће масе за плате.

Имајући у виду наведено, при слању захтева за ново запошљавање услед отварања нових објеката ПУ, потребно је да локалне самоуправе у оквиру својих буџета запошљавање у предшколским установама поставе на врх својих приоритета.

На основу свега изнетог, предлажемо да у што краћем року поступите у складу са овом иницијативом, како би се осигурао неометан рад установа предшколског образовања.

МИНИСТАР
Бранко Ружић

ПРЕУЗМИТЕ ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА