prazna ucionica_SOS

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
министар Младен Шарчевић

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
министар Бранко Ружић

 

У вези са Дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 26.03.2020. године које је министарство упутило Граду Нишу, Градоначелнику и Команданту градског штаба за ванредне ситуације, Синдикат образовања Србије Вам се овим путем обраћа.

Наиме, наведеним дописом Министарство просвете науке и технолошког развоја  је на располагање Штабу за ванредне ситуације града Ниша ставило ненаставно особље основних и средњих школа, наставнике уметничких школа, васпитаче и медицинске сестре предшколских установа. Такође је наведеним дописом обавештен Штаб да директори, наставници и стручни сарадници основних и средњих школа, треба да буду изузети од стављања на располагање Штабу за ванредне ситуације, имајући у виду да наведене категорије запослених имају радне обавезе у виду учења на даљину.

Напомињемо да запослени у предшколским установама, пре свега васпитачи и медицинске сестре – васпитачи имају већ утврђене радне обавезе као и горе наведени запослени у другим нивоима образовања и то на начин како је то релуглисано на основу Одлука послодаваца – оснивача и те радне обавезе се реализују код куће. Вапитачи и медицинске сестре – васпитачи  су умрежени и повезани са родитељима и децом из својих група и са њима реализују све пројекте које су започели као и нове кроз активности и игру како је то и регулисано у новим основама за рад са децом предшколског узраста од 1 до 7 година.  Такође су међусобно умрежени са својим стручним сарадницима (психолозима и педагозима) и кроз тимски рад реазлизују све планирано са децом која су код куће. Наведени запослени од родитеља и деце добијају повратне информације  усмено, порукама, видео позивима, фотографијама и све то кроз Извештај о раду прослеђују својим стручним службама. Битно је напоменути да у свим активностима, активно учествују и родитељи којима се предлажу и шаљу различити облици игара како би олакшали и деци и родитељима ове тешке дане и боравак у затвореним просторима  и тиме пружили велику подршку породици која је сад најпотребнија.

Из наведеног произилази да  су васпитачи и медицинске сестре-васпитачи у предшколским установама од првог дана укључени у образовно васпитни рад од куће на сличан начин као и наставници и стручни сарадници средњих и основних школа и тиме испуњавају своје радне обавезе која је деци предшколског узраста сада веома потребна, и стога не би били у могућности  да пруже адекватну подршку кризним штабовима.

На основу свега напред наведеног Синдикат образовања Србије захтева од Вас да се васпитачи и медицинске сестре-васпитачи изузму од располагања кризним штабовима из горе наведених разлога те предлажемо да држава искористи друге расположиве људске ресурсе, а не запослене у васпитно – образовном систему који у овим отежаним околностима одржавају систем образовања у функцији.

 

Мр Валентина Илић