Радна група за превенцију насиља у школама усагласиће предлог мера до 19. децембра, договорено је на данашњем састанку којим је председавао министар просвете Бранко Ружић.

Највећи број предлога измена постојећих прописа које су предложили чланови радне групе односи се на повећање броја стручних сарадника у школама, утврђивање одговорности родитеља и увећање новчане казне, да бројчана оцена из владања улази у просек, као и да јединица оцена из владања улази у три негативне оцене због којих се понавља разред.

Предложено је скраћивање рока за васпитно-дисциплински поступак за ученике, као и суспензија ученика средње школе док траје васпитно- дисциплински поступак, појачан васпитни рад и обавезно стручно усавршавање запослених у школама из области превенције и спречавање насиља, саопштило је Министарство просвете после састанка Радне групе.

„Важно је да још једном нагласим да сви желимо да унапредимо процедуре и њихову примену у циљу заштите ученика и запослених у образовању“ рекао је министар Ружић.

Николина Јанковић, представница Синдиката образовања Србије у Радној групи, каже за Данас да ће обједињен предлог чланови Радне групе добити 16. децембра и да ће се тада знати која од предложених решења ће бити усвојена.

Она је казала да у Радној групи постоји сагласност да би требало повећати број стручних сарадника у школама, али да за сада није прецизирано у ком правцу се може мењати правилник о финансирању школа, који предвиђа број психолога и педагога према величини образовних установа.

– Један од предлога је да оцена из владања улази у просек од петог разреда основне школе (сада се рачуна од шестог), као и да јединица из владања улази у три оцене због којих се понавља разред. На састанку је било коментара да би у пракси одељењска већа поправљала оцену из владања како би се омогућило ђацима да „прођу“ разред – каже Јанковић.

Она је рекла да је предложено да се повећају новчане казне за родитеље, које би у случају да ученик прекши чланове закона који регулишу забрану насиља, злостављања и занемаривања и забрану понашања које вређа углед, част и достојанство, ишле од 40.000 до 120.000 динара, док је сада тај распон од 30.000 до 100.000 динара.

У случају кршења члана који дефинише одговорност родитеља казне би могле бити од 10.000 до 100.000 динара, док је сада најмањи износ новчане казне 5.000 динара.

– Један од предлога је да ученик који изврши насиље над наставником буде суспендован на 10 дана, а предложено је и да се ђаку против којег је покренут васпитно-дисциплински поступак не даје исписница из средње школе док се поступак не заврши. Међутим, Министарство просвете треба да провери да ли је ово решење могуће, будући да средња школа није обавезна и да никоме не можемо забранити да се испише – каже Јанковић.

Она додаје да је Синдикат образовања Срије предложио забрану употребе мобилних телефона на часу и током боравка у школи, ако се тиме угрожавају права других.

Међутим, чула су се и мишљења да би ово решење било неспроводиво у пракси, јер неки наставници дозвољавају употребу телефона у едукативне сврхе.

 

ИЗВОР: DANAS