Присутни:

 1. Ана Брнабић, председник Владе
 2. Небојша Стефановић, потпредседник Владе и министар унутрашњих послова
 3. Младен Шарчевић, министар просвете, науке и технолошког развоја
 4. Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 5. Радомир Илић, Министарство правде
 6. Катарина Томашевић, Министарство унутрашњих послова
 7. Татјана Матић, Министарство трговине, туризма и телекомуникација
 8. Слађана Ђукић, Министарство здравља
 9. Гордана Гавриловић, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 10. Љиљана Лончар, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 11. Снежана Клашња, Министарство омладине и спорта
 12. Невена Праизовић, Министарство трговине, туризма и телекомуникација
 13. Regina De Dominicis, УНИЦЕФ
 14. Тања Ранковић, УНИЦЕФ
 15. Игор Јурић, Фондација „Тијана Јурић“
 16. мр Валентина Илић, Председник, Синдикат образовања Србије
 17. Весна Војводић Митровић, Грански синдикат просветних радника „Независност“
 18. Јоца Копчић, Унија синдиката просветних радника Србије
 19. Софија Мандарић, Синдикат радника у просвети Србије
 20. Александра Мартиновић, Удружење „Друг није мета“
 21. Ивана Миленковић, Удружење „Друг није мета“
 22. Александар Марков, Форум београдских гимназија
 23. Драган Вујовић, Национална асоцијација родитеља и наставника
 24. Стефан Радоњић, Удружење „ЗАЈЕДНО-Заједница за афирмацију јединства едукације и друштвеног напретка омладине“
 25. Мина Совтић, Удружење „ЗАЈЕДНО-Заједница за афирмацију јединства едукације и друштвеног напретка омладине“

 

Закључци

Основни циљ рада РГ је унапређење постојећих процеса и успостављање нових мера превенције и санкционисања вршњачког насиља и насиља према запосленима (од стране ученика и рпдитеља).

 1. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
 • Приступиће се изменама Правилника сходно затеченом стању у пракси – ревидирање начина утврђивања нивоа насиља, реаговања на насиље, посебне одредбе за насиље над запосленима и сл.
 • МПНТР ће оформити тим (укључујући чланове РГ релевантне за ово питање) и до следећег састанка РГ припремити нацрт измена Правилника.
 • На следећем састанку РГ ће се представити предложене измене Правилника у поређењу са постојећим, као и процена резултата и ефеката.
 1. Број стручних лица у школама
 • Према постојећим нормама, школа са 32 одељења има право на педагога и психолога.
 • МПНТР ће извршити анализу и представити нови предлог у погледу броја стручних лица у школама.
 1. Комуникација
 • Развој посебне веб странице на националном нивоу, невезане ни за једно министарство за заштиту, подршку и пријаву насиља.
 • Предложена је национална кампања која ће укључивати иновативне методе комуникације са ученицима (Youtube, Instagram) уз кратке спотове фокусиране на превенцију и пријаву насиља.
 • Развој апликације
 • Кабинет ПВ ће са МТТТ и члановима РГ покренути активности у вези уапостављања националне веб странице и развоја апликације.
 1. Директори школа
 • Имајући у виду одговорност директора и важност њихове улоге када је реч о процесима који се спроводе у вези са насиљем у школама, МПНТР ће изменити Закључак за образовање РГ тако да укључи и организације директора школа.
 1. Стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља
 • МИНРЗС ће Стратегију упутити на мишљења 20. јануара са циљем усвајања почетком фебруара.
 1. Посебну пажњу је потребно посветити директном раду са децом (посебно рад са децом која нису препозната као жртве и децом са посебним потребама)
 • Организовања директних радионица са децом, укључујући драмске уметнике који су њихови идоли како би се кроз креативни процес идентификовали узроци насиља, унутрашњи проблеми и радило на њиховом решавању.
 • Два конкретна случаја која су предложена за рад РГ од стране МПНТР и Уније синдиката просветних радника Србије ће Удружење „ЗАЈЕДНО“ анализирати до наредног састанка и кроз рад са децом предложити решење проблема.
 1. Унапређење положаја наставника
 • Покренут је процес увођења у стални радни однос, што ће бити праћено и кроз рад ове РГ.
 1. Савети родитеља
 • МПНТР да ревидира њихову фунцкцију.
 1. Наредни састанак РГ ће се одржати у другој недељи фебруара, што је истовремено и рок за спровођење договорених активности.