МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

 

Републички одбор Синдиката образовања Србије на седници одржаној 17. јуна 2022. године разматрао је актуелне проблеме запослених у образовању и констатовано је да се проблеми из дана у дан гомилају, јер ресорно министарство не показује добру вољу и жељу да се они решавају.

У вези са тим, Републички одбор је донео следеће закључке:

  1. Синдикат образовања Србије тражи да нам хитно доставите текст Анекса ПКУ за основне и средње школе и домове ученика – у противном обратићемо се Агенцији за мирно решавање радних спорова;
  2. Тражимо да нам хитно доставите Стручно упутство о формирању одељења и правилнике о критеријумима и стандардима за финансирање установа основних и средњих школа за школску 2022/2023. годину;
  3. Тражимо да се преиспита законитост Уредбе о коефицијентима за запослене у образовању у циљу утврђивања висине накнаде за топли оброк и регрес;
  4. Тражимо да се преиспита законитост Уредбе о коефицијентима у делу за запослене у студентском стандарду и предшколском образовању и васпитању. Запослени у студентском стандарду немају једнак статус у Уредби, док запосленима у предшколским установама коефицијенти одређени Уредбом у тачки 6б, нису усклађени са звањима предвиђеним Каталогом звања.

 

ПРЕДСЕДНИЦА
Мр Валентина Илић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ