ВЛАДА РС
Председници Ани Брнабић

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министру Синиши Малом

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Министру Младену Шарчевићу

 

На основу Предлога закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, који је утврдила Влада на седници одржаној дана 16. септембра 2019. године, а који је упућен на разматрање и усвајање Народној скупштини, предвиђено је повећање плата запосленима у просвети за 9%, почев од плате за новембар 2019. године.

Као репрезентативни синдикати запослених у делатности студентског стандарда, подсећамо Вас да основна цена рада запослених у овој делатности није једнака за све. За запослене у предшколским установама, основним и средњим школама и домовима ученика основна цена рада је 3130,26 динара, док је у установама студентског стандарда 2983,18 динара. Пре умањења зарада од 10% сви запослени у систему образовања имали су исту цену рада. Приликом повећања зарада од 4% и 6%, запосленима у предшколским установама, основним и средњим школама и домовима ученика, запослени у делатности студентског стандарда добили су увећање од 2% и 3%. Узимајући у обзир структуру запослених у овој делатности, где више од 80% запослених ради са IV и нижим степеном стручне спреме и прима минималну зараду, сматрамо да је овај вид дискриминације недопустив и захтевамо изједначавање цене рада у делатности студентског стандарда.

Овим предлажемо да се основна цена рада запослених у овој делатности образовања изједначи и буде у висини основне цене рада запослених у предшколским установама, основним и средњим школама и домовима ученика, тј. 3130,26 динара.

Упозоравамо Вас да је незадовољство запослених у студентском стандарду, због овакве неоправдане дискриминације толико, да се инсистира на обустави процеса исхране и смештаја, а та мера би имала за последицу протест студената.

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ