ВЛАДА РС
Прeдседници Владе Ани Брнабић

Министарство просвете
Министарки Славици Ђукић Дејановић

 

Синдикат образовања Србије, захтева  да се  исплати Новогодишња награда свим запосленима у установама образовања и васпитања (предшколске установе, основне и средње школе, домови ученика, установе високог образовања), као и запосленима у установама студентског стандарда која  им припада у складу са одредбама важећих колективних уговора.

Синдикат образовања Србије, посебно истиче да су запослени у школама били додатно ангажовани и оптерећени слањем података ученика ради добијања  једнократне новчане помоћи од стране државе. Поред наведеног, запослени у основним и средњим школама су последњих година костантно додатно оптерећени разним додатним евиденцијама и обавезама. Такође и запослени у предшколским установама се сваки дан суочавају са додатним радним обавезама и одговорностима. Запослени у установама високог образовања, једини нису били обухваћени повећањем плата од 5,5% од септембра месеца, а више од 70% запослених у установама студентског стандарда прима минималну зараду. Запосленима у установама образовања и васпитања, није исплаћивана Новогодишња награда још од 2016. године, иако им припада право на исплату исте у складу са одредбама важећих колективних уговора.

На основу напред наведеног, Синдикат образовања Србије захтева да  се коначно свим запосленима у установама образовања и васпитања као и установама студентског стандарда, исплати Новогодишња награда.

 

Председница
Мр Валентина Илић

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ