ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Ана Брнабић, председница

КРИЗНИ ШТАБ

 

Унапређење предшколског васпитања и образовања у претходном периоду је био један од стратешких приоритета Владе Републике Србије на чему смо Вам захвални.

Међутим, запослене у предшколским установама непријатно је изненадио допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја директорима предшколских установа који се односи на припрему за почетак радне 2020/21 године и израду годишњег плана рада установе у контексту епидемиолошке ситуације, а у вези са СОУГО-19.

Наиме, директорима предшколских установа је остављено да у „тесној сарадњи са оснивачем, односно локалним кризним штабом с обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију у конкретној локалној заједници“ поштујући законом прописане нормативе броја деце у васпитној групи донесу Одлуку о повећању односно смањењу броја деце у објекту ПУ/васпитној групи.

Мишљења смо да у овом тренутку нема основа да се Министарство просвете, науке и технолошког развоја, руководи принципом аутономије локалних самоуправа, када је у свим установама образовања и васпитања у Србији иста епидемиолошка ситуација.

Наведено министарство је у упутствима за основне школе јасно дефинисало норматив до 15-оро школске деце у учионици поштујући прописаних 4 т квадратних по детету. Наше питање је: Из ког разлога недостаје упуство за начин рада у припремном предшколском програму иако га поједине школе имају у свом саставу?

Обзиром да неке локалне самоуправе до сада нису имале много разумевања за предшколске установе (о чему смо Вас преко Радне групе већ раније обавестили) постоји оправдана забринутост запослених да 01. септембра можемо доћи у ситуацију, да у истој школи, (учионица до учионице, приближно исте квадратуре), имамо учитеља са 15 ученика и васпитача са 26-оро и више деце (модел када предшколска установа користи простор школе).

Синдикати су, у више наврата, Министарству просвете, науке и технолошког развоја достављали предлоге и сугестије на који начин се може организовати рад предшколских установа, а да безбедност деце, запослених и родитеља остане на највишем нивоу, али су ти предлози и сугестије остали без одговора од стране наведног министарства.

На основу свега, молимо Вас да кроз заједнички рад са доле потписаним репрезентативним синдикатима запослених у предшколским установама (погледајте документ у прилогу) , а у оквиру својих овлашћења, у што краћем року, помогнете да решимо и превазиђемо наведене проблеме (јасно дефинисање: упутства норматива, организација рада, додатни простор,…) везане за рад предшколских установа како би исте могле да наставе неометано да раде од 01. септембра.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ