ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРЕДСЕДНИЦА АНА БРНАБИЋ

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
МИНИСТАР БРАНКО РУЖИЋ

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
МИНИСТАР СИНИША МАЛИ

 

Влада Републике Србије усвајањем Уредбе о изменама и допунама коефицијената за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама од 5. марта 2021. године је дискриминисала и оштетила просветне раднике у одељењима редовних школа где се изводи настава по посебном програму ИОП1 и ИОП2, ускративши им додатак на плату за рад са ученицима са посебним потребама.

Имајући у виду да прихватањем норвешког модела за укључивање ученика по инклузивном програму у редовним одељењима, предвиђено је да поред наставника, подршку за рад у таквом одељењу дају дефектолог и психолог, а Министарство просвете, науке и технолошког развоја се није придржавало таквог модела, већ је укинуло рад дефектолога и психолога. На тај начин је квалитет наставе доведен у питање, а наставници додатно оптерећени.

Као што вам је познато земље у окружењу су овај проблем решиле колективним уговорима, додатком на плату за запослене који раде по ИОП у редовној школи. Тражимо да се хитно кроз колективни уговор уреди ова област.

Упознати сте са чињеницом да су покренуте тужбе због топлог оброка и регреса и сматрамо да би тај проблем требало хитно решавати даљим преговорима.

Уколико Влада Републике Србије не закаже хитан састанак репрезентативних синдиката са надлежним министарствима, синдикати ће предузети све методе синдикалне борбе, укључујући и штрајк.

 

Синдикат образовања Србије
Мр Валентина Илић

Синдикат радника у просвети Србије
Слободан Брајковић

ГСПРС Независност
Др Томислав Живановић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ