У Синдикату образовања Србије у понедељак, 18. октобра 2021 одржан је састанак са представницима Сталне конференције градова и општина Србије, поводом почетка рада на пројекту „Унапређење социјалног дијалога на локалном нивоу у Србији“.

На састанку су учествовали генерални секретар СКГО Ђорђе Станичић са сарадницима и Председница Синдиката образовања Србије Валентина Илић са сарадницима. Представници Суботице и Пожаревца Чедомир Барош и Маргита Петковић су указали на бројне проблеме са којима се суочавају у спровођењу колективних уговора и других регулатива на локалном нивоу, као и начине на које су постигли значајна унапређења. Уз ова два града, у пилот фази пројекта ће учествовати и представници Лесковца, а резултати пројекта треба да доведу до конкретних предлога како доћи до успешног социјалног дијалога на локалном нивоу, на добробит свих запослених у образовању.

Спремност на сарадњу и укључивање у реализацију пројекта потврдио је и председник Синдиката управе Слађан Бобић, који има дугогодишње искуство у раду локалне самоуправе.

Пројекат ће се реализовати уз подршку норвешког синдиката образовања УЕН,  Европског комитета синдиката образовања ЕТУЦЕ и норвешке асоцијације локалних самоуправа КЕС.

Б.В.