На основу електронског изјашњавања чланова Републичког одбора Синдиката образовања Србије у вези са реализацијом избора током епидемије корона вируса и новим мерама Кризног штаба, донета је следећа

О Д Л У К А

  1. Рокови за споровођење избора на свим нивоима у Синдикату образовања Србије утврђени одлуком број 73, која је донета на седници Републичког одбора од 27. августа 2020. године, продужују се за два месеца, тако да избори у синдикалним организацијама морају се завршити најкасније до 1. фебруара 2021. године, у општинским одборима и одборима за више општина до 15. марта 2021. године, у градским, окружним и регионалним одборима до 30. априла 2021. године, у покрајинским одборима и републичким одборима делатности до 30. јуна 2021. године. Скупштина Синдиката образовања Србије ће бити одржана до 25. јула 2021. године.
  2. Републички одбор овлашћује Председништво да у случају увођења нових мера Кризног штаба током спровођења избора, припреми нови предлог одлуке о којој ће се Републички одбор изјаснити електронским путем.

 

ПРЕДСЕДНИЦА
Мр Валентина Илић

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ