У складу са потписаним Протоколом, радна група за рационализацију педагошке администрације коју чине представници репрезентативних синдиката, 26. 10. 2023. године, одржала је други састанак са представницима Министарства просвете и Ес дневника. Испред  Министарства просвете били су Милош Благојевић, помоћник министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих и Милан Пашић, помоћник министра за предшколско и основно образовање и васпитање. Испред Ес дневника састанку је присуствовао Андреј Безјак , директор компаније „Тесла“ и Биљана Јовановић-Главоњић, директорка Медицинске школе „Надежда Петровић“ у Земуну, уједно и координаторка Ес дневника.

Представници репрезентативних синдиката су претходно послали предлог измена које треба унети у Ес дневник, којим би се уједно олакшало и смањило вођење педагошке документације. Позитивне реакције представника Ес дневника као и  обећања да ће од школске 2024/2025.године то бити омогућено, добили смо за следеће предлоге:

  1. Штампање сведочанстава, уверења и диплома у основним и средњим школама директно из Ес дневника,
  2. Омогућити да родитељ може да види напомене о владању ученика,
  3. Увођење посебног дела у Ес дневнику који ће представљати педагошку свеску, тако да вођење посебне педагошке свеске неће бити неопходно. Концепт педагошке свеске је у поступку израде.
  4. Уследиће промене у формативном оцењивању, које се приказује путем емотикона – смајлија. У наредном периоду биће направљен план у којим узрастима основног и средњег образовања остају, а у којим се укидају смајлији. Дат је предлог да формативна оцена има понуђене активности у падајућем менију, док ће исходи и препоруке за даље напредовање бити унети од стране предметних наставника.

После дискусије о предлозима за унапређење Ес дневника, договорено је да се сви предлози обједине, пошаљу у Министарство просвете и лично Андреју Безјаку, после чега ће уследити следећи састанак.

 

Биљана Благојевић и Виолета Мијатовић