У Влади Републике Србије, одржан је 23. јануара 2024. састанак коме су присуствовали председница Синдиката образовања Србије мр Валентина Илић, и правница Николина Јанковић.

На састанку су разматрани предлози правилника  о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање и о обављању друштвено – корисног, односно хуманитарног рада и реализација Протокола. Иницијатива за измене ових правилника је покренута још у децембру 2022. године, а након неколико састанака и предлога синдиката сада су припремљени.

У вези са реализацијом Протокола, Влада Републике Србије је усвојила уредбу о коефицијентима, којом се увећава накнада одељењским старешинама са 4% на 7% (повећање од 3%) и на основу стручног усавршавања и професионалног развоја наставника, васпитача и стручних сарадника (5% – 12% у зависности од звања). Накнада ће бити исплаћена у фебруару 2024. (јануарска плата 2024.). Такође ће се тада увећати плата запослених у образовању за 10%.

  • Процедура за запошљавање на неодређено 50% и више норме за радна места упражњена до 12.2020. године – одобрена је и поступак запошљавања је у току.
  • Процедура за запошљавање на неодређено оних који раде на висини норме између 30% и 50% – констатовано је да је било одређених недоумица због аномалија, које су се догађале у пракси. Сада је документација финализована и може ићи на усвајање. Постоји сагласност за све школске управе осим школске управе Лесковац, где је примећено да су измењена радна места која се тичу конкурса за запошљавање. Договорено је да се почетком фебруара у процедуру пошаље документација за све школске управе, како не би успорили цео процес, осим за ШУ Лесковац. Проблемима у вези ШУ Лесковац ће се бавити посебна Радна група у Министарству просвете, а након усаглашавања процес ће се покренути и за ШУ Лесковац. Синдикат образовања Србије ће инсистирати на томе да сносе одговорност они који су прекршили закон. Унија СПРС је затражила да се у Записнику истакне и да су скренули пажњу да су примећене ситуације у којима на Комисију за запошљавање дођу захтеви ван ПРМ образаца који се регуларно шаљу ЈЛС.
  • Измена Уредбе о коефицијентима у делу минималне зараде – синдикати указују да је неопходно ускоро планирати измену планирану Протоколом с обзиром да ће планираном динамиком повећања минималне зараде у Србији, запослени од до 4. категорије бити у доплати до минималне зараде. Договорено је да ће синдикати послати предлог измена Уредбе на разматрање у оквиру МДУЛС, МФ и МП. Такође је договорено да у наредном периоду крену преговори око динамике повећања зарада и измене коефицијената од 4. до 6. степена стручне спреме.
  • ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика – синдикати и Министарство просвете су се договорили да се преговори за ПКУ одложе до формирања нове Владе.
  • Смањење администрације – Имајући у виду да је договорено да све што не подразумева законске измене буде реализовано током мандата Техничке Владе, Сектор за дигитализацију истиче да што се тиче матичних књига, довољно је изменити Правилник о евиденцији како би се реализовао процес смањења администрације по овом питању. Следеће недеље одржаће се састанак у оквиру Министарства просвете у циљу реализације, након чега ће Сектор за дигитализацију известити чланове РГ о планираној динамици реализације и роковима.
  • Правилници о оцењивању – Синдикати су затражили додатни састанак са Министарством просвете ради усаглашавања одредби у оквиру Правилника. Министарство просвете истиче како су сви синдикати доставили предлоге мејлом и да су неки од њих у међусобној супротности, а да је све што је могло уврштено у нови Предлог Правилника. С обзиром да тема око које постоји највише несугласица јесте петнаестоминутно оцењивање, Министарство просвете је заказало састанак са синдикатима за јануар након чега ће известити чланове РГ о договору са истог.
  • Кривични законик – Кабинет председнице Владе информисао је чланове РГ да Министарство правде још увек није формално упутило КЗ на мишљење Европској комисији и да је планирано да буде упућен крајем фебруара. Када Кабинет ПВ добије нацрт одредби које се односе на запослене у просвети, проследиће члановима РГ.
  • Досијеи ученика – Синдикати истичу забринутост што се у медијима пласирају лажне вести да ће се водити досијеи о сваком ученику. Министарство просвете је скренуло пажњу да је министарка демантовала ту вест, као и вест о обуци запослених у протоколу у ванредним ситуацијама.
  • Платформа за спас образовања – Синдикати су информисали чланове РГ да су потписали Платформу са Друштвом директора и деканима везано за едукацију и статус будућих наставника. Платформу ће послати члановима РГ на увид.