Данас је одржан састанак у Министарству просвете, науке и технолошког развоја у вези са Изменама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика. У име Синдиката образовања Србије састанку је присуствовала саветница за правне послове, Николина Јанковић.

Изменама и допунама ПКУ, запослени ће у односу на важећи текст, добити нова права, а посебно право на јубиларну награду за 40 година рада проведеног у радном односу. Синдикат образовања Србије је на ранијим састанцима када је преговарано о закључивању новог текста ПКУ, предлагао да запослени који су остварили 40 година рада проведеног у радном односу имају право на јубиларну награду, али су министарства која су учествовала у преговорима, а посебно Министарство финансија, били против усвајања новог права за запослене, јер је изазивало и веће финансијске издатке за државу. После дугогодишње  синдикалне борбе наведено право ће коначно остваривати сви запослени у основним, средњим школама и домовима ученика који су остварили 40 година проведених у радном односу и то у висини две и по просечне плате у републици.

Поред наведеног права, ново право које ће уживати запослени у основним, средњим школама и домовима ученика јесте да у случају привремене спречености за рад која је проузрокована малигним обољењем имаће право на накнаду плате у висини 100% у односу на садашњи важећи текст, у којем је за такву категорију запослених прописана накнада плате у висини 65%. Синдикат образовања се такође годинама уназад борио да ово право заживи имајући у виду да имамо нажалост многе запослене који болују од малигног обољења и примају накнаду плате 65% док у неким другим колективним уговорима запослени имају право на 100% накнаду плате, те смо посебно поносни што је ово право усвојено.

Предложеним изменама и допунама ПКУ, боље је регулисана и солидарна помоћ, тако што ће запослени имати право на солидарну помоћ и у случају рођења или усвојења детета у висини просечне плате без пореза и доприноса.

Такође је код плаћеног одсуства предвиђено ново право, односно да запослени имају право на плаћено одуство код првог поласка детета у предшколску установу и поласка детета у први разред – 2 радна дана.

Поред наведеног, код бодовања за такмичење повећан је број бодова за окружно / регионално, односно градско такмичење и смотру и то: за освојено прво место уместо досадашњих 4 бода на 5 бодова, за освојено друго место уместо 3 бода на 4 бода и за освојено треће уместо 2 бода на 3 бода. Повећан је и број бодова за републичко такмичење и смотру и то за освојено друго место, уместо досадашњих 6 бодова на 7 бодова и за освојено треће место уместо досадашњих 4 бода на 6 бодова.

На састанку је договорено да се синдикати што пре изјасне да ли ће предлог Измена и допуна Посебног колективног уговора за основне, средње школе и домове ученика се потписати у наредном периоду. Други синдикати су се сложили да се потпишу Измене и допуне ПКУ како би запослени почели што пре да уживају нова права која гарантује, а посебно имајући у виду да следи формирање нове Владе, те уколико  се не усвоје наведене измене и допуне суочићемо се са одлагањем потписивања и ступања на снагу одредби који су повољније за запослене, у односу на важеће одредбе.

 

Николина Јанковић