Извештај са састанка о ПКУ за високо образовање

У четвртак, 11. јула 2019.године одржан је састанак у Министарству просвете, науке и технолошког развоја у вези са закључењем ПКУ за високо образовање.

Министар Шарчевић је прихватио да се потпише ПКУ, уз услов да се изостави одредба о праву на јубиларну награду за 35 година радног стажа. Образложио је да је то ново право, које до сада није постојало у претходним ПКУ, за које нису планирана средства у буџету и због тога не може бити остварено у овој години. У међувремену се више од половине чланова Одбора за високо образовање Синдиката образовања Србије позитивно изјаснило и прихватило овај предлог.

На иницијативу нашег синдиката, ПКУ за високо образовање би се потписао на годину дана, како би ова одредба била садржана у новом ПКУ, након усвајања Закона о финансирању високог образовања. Наиме, Нацрт Закона о финансирању високог образовања је у изради,са очекивањем да буде усвојен до краја године. Нацртом је предвиђено оснивање Фонда солидарности на свим високошколским институцијама, из кога ће се финансирати исплата јубиларних награда и осталих давања запосленима и члановима синдиката која им припадају по ПКУ.

Очекујемо да се веома брзо заврше административне припреме за потписивање ПКУ.