У петак 19. фебруара 2021. године у МПНТР одржан је састанак поводом таласа тужби од стране запослених у обазовању по питању исплате топлог оброка и регреса, накнаде за рад са децом по ИОП 1 и ИОП 2, као и исплате накнаде за разредно старешинство за време летњег и зимског распуста. Састанку је требало да присуствују представници Министарства финансија и МДУЛС-а, међутим поред представника репрезентативних синдиката и помоћника министра просвете, нико није изгледа имао времена да се суочи са синдикатима, који већ годинама упозоравају на игнорантско понашање државе према просветним радницима.

У време пандемије када је просвета добила речи хвале, али најмање повећање зарада, почеле су да „испливавају“ позитивне судске пресуде за све елементарне накнаде на плату које остали у јавном сектору остварују.

Велики број чланова Синдиката образовања Србије у Јабланичком округу покренули су тужбе за исплату регреса и топлог оброка још 2017. године. Основни суд у Лесковцу и Апелациони суд у Нишу одбили су тужбе као неосноване, а Врховни касациони суд РС одбацивао је ревизије са образложењем да нису од општег интереса да би тај суд о томе одлучивао. Све у свему, Синдикат образовања Србије ће се, уз потребну документацију, жалити Уставном суду РС.

Полазећи од одредби Закона о систему плата у јавном сектору, на састанку смо поставили следеће питање: према члану 32. накнада трошкова за исхрану у току рада и регрес за годишњи одмор имају карактер плате и њихову висину утврђује Влада посебним актом уз претходно прибављено мишљење Социјално-економског савета РС, након што се за такву врсту накнаде трошкова СТЕКНУ УСЛОВИ У БУЏЕТУ РС и да се то право остварује у складу са одредбама овог закона од дана ступања на снагу, овог акта Владе, питање је да ли се Влада РС икада огласила о томе да ли су се стекли услови за исплату накнада и да ли уопште постоји такав акт?

У члану 2. став 1. Закона о систему плата у јавном сектору се каже: „Запослени остварује право на плату, увећану плату, накнаду плате, накнаду трошкова и друга примања у складу са овим законом и посебним законима“. Синдикат образовања Србије је тражио да се у наредном периоду то право накнаде дефинише кроз посебне колективне уговоре.

Што се тиче додатка од 10% за ИОП (тј.увећања коефицијента за 10%), на основу једне позитивне пресуде Касационог суда у Крагујевцу, такође су запослени који у одељењима имају ђаке са ИОП 1 и ИОП 2 кренули масовно да утужују. Због различитог тумачења члана 3. Уредбе о коефицијентима да ли сви имају право на 10% или само они који раде у Специјалним школама или у специјалним одељењима (око 200 у ОШ и 90 у СШ). МДУЛС је упутио измењен и допуњен поменути члан Уредбе на мишљење осталим министарствима, а који ће ступити на снагу почетком марта месеца и којим ће бити ускраћен додатак од 10% по ђаку, без знања синдиката.

У вези са плаћањем разредног старешинства (4%) за време зимских и летњих распуста, Синдикат образовања Србије је ту јасан – сваки запослени 31. августа када се завршава претходна школска година и почиње нова, потписује појединачан уговор у којем стоји разредно старешинство за наредну школску годину те тако и мора бити плаћено.

 

ПРЕДСЕДНИЦА
Мр Валентина Илић