Дана 13.08.2020. године одржан је састанак у Министарству просвете, науке и технолошког развоја у вези са стручним упуствима за оргниизовање наставе непосредним путем и путем учења на даљину  у основним и средњим школама у школској 2020/2021. години  на којем је присуствовао министар Младен Шарчевић са сарадницима и представници репрезентативних синдиката. У име Синдиката образовања Србије на састанку је присуствовала правна саветница Николина Маљковић.

Министар  Младен Шарчевић је на почетку састанка изложио полазне основе стручног упутства у смислу да боравак у учионицама треба да буде са највише 15 ученика са обезбеђеним 4 м2 по детету и по једним дететом у свакој клупи. У складу са стручним упутством  за ученике првог циклуса од I-IV разреда настава ће се организовати свокодневно у школи кроз непосредан образовно-васпитни рад те ће и наставници разредне наставе бити ангажовани на непосредном раду са ученицима. Уколико број ученика у одељењу буде већи од 15, одељења ће се делити у две групе, а уколико је број ученика мањи од 15,  одељење се неће делити у групе већ ће се настава реализовати за све ученике истовремено у једном термину. Часови ће трајати 30 минута а пауза између смена у којима групе имају часове у трајању од 20 минута планирана је за редовно чишћење, проветравање учионица и свих других простора у школи који се користе за наставу и учење.  За ученике другог циклуса образовно-васпитни рад организује се кроз основни модел и комбиновани модел. Основни модел ће се примењивати за ученике другог циклуса од V-VIII разреда у оним школама које имају просторних и кадровских могућности да се настава организује свакодневно кроз непосредан образовно-васпитни рад. Такође као и у првом образовном циклусу уколико је број ученика у одељењу већи од 15 одељење се дели на две групе. Ученици једне групе ће имати највише 5 часова дневно и часови ће трајати 30 минута. Комбиновани модел ће се примењивати у школама где не постоје могућности да се организује настава свакодневно за све разреде другог циклуса. Ученици петог и шестог разреда у току једне недеље ће имати непосредан образовно-васпитни рад у школи понедељком, средом и петком, док ученици седмог и осмог разреда ће имати непосредан образовни рад уторком и четврком, а наредне недеље ће се разреди ротирати. Ученици када немају непосредан  образовно-васпитни рад у школи пратиће часове наставе који се емитују путем Јавног медијског сервиса Србије. Ученици једне групе ће имати највише 5 часова дневно који ће трајати по 30 минута.

Што се тиче средњих школа настава ће се одвијати применом комбинованог модела, тако што ће ученици од I-IV разреда једне недеље долазити у школу на непосредну наставу а следеће недеље реализовати часове путем наставе на даљину, тачније доћи ће до ротирања ученика.  Смену чине ученици првог и другог разреда односно трећег и четвртог разреда с тим што је могућа и другачија подела уколико школа према својим потребама изнађе оптималан број ученика како би се на најбољи могући начин спровеле мере очувања безбедности и здравља ученика и запослених. Уколико је број ученика у одељењу већи од 16, одељење ће се делити у две групе, а у колико је  број мањи од 16 у одељењу, односно у групи за вежбе, практичну наставу и стране језике, настава ће се одржавати без поделе на групе.  Часови ће као и у основним школама трајати 30 минута, а пауза између смена у школи ће се користити за чишћење и дезинфекцију учионица, ходника, лабараторија, радионица, библиотека и свих других простора који се користе за наставу и учење.

Синдикати су посебно скренули пажњу да се мора првенствено водити рачуна о безбедности и здрављу ученика и запослених, пре свега да се учионице морају редовно чистити, дезинфиковати, проветравати, посебно између  смена група ученика који непосредно обављају рад. Такође су синдикати скренули пажњу да се мора обезбедити довољан број заштитних маски и дезинфекционих средстава како би се испоштовале све препоруке за безбедан повратак у школе током трајања пандемије COVID-19.

Министар Шарчевић  је указао да ће бити могуће и ангажовање запослених који су у статусту технолошког вишка али само  у обиму колико примају накнаду као нераспоређена лица и на добровољној основи, дакле уколико запослени који је проглашен технолошким вишком жели да буде радно ангажован у школи,  као и да ће таква лица имати приоритет приликом запошљавања односно преузимања са листа технолошких вишкова. Такође је министар  указао на то да ће родитељи моћи да се определе током септембра да ли ће искључиво деца пратити наставу онлајн ако су имали смртни случај и слично, док ће за оцењивање бити обавезни да дођу у школу.

Присутним представницима синдиката министар Шарчевић је  предочио да наведена  стручна упутства нису коначне верзије, те да  ће се у наредном периоду уколико се укаже потреба кориговати као и да ће  по потреби уприличити  и  нове састанке са представницима синдиката до почетка нове школске 2020/2021.године.

 

КОМПЛЕТАН ТЕКСТ СТРУЧНИХ УПУСТАВА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ У ЛИНКОВИМА ИСПОД:

УПУТСТВО 1

УПУТСТВО 2

УПУТСТВО 3