На инцијативу Синдиката образовања Србије, дана  28.08.2020.године одржан је састанак  са министром Младеном Шарчевићем у Министарству просвете, науке и технолошког развоја у вези са актуелним проблемима  пред почетак нове школске 2020/2021.године.

У име Синдиката образовања Србије, састанку  су присуствовале председница Валентина Илић  и Николина Маљковић, правна саветница.

Министру је на почетку састанка изложен проблем   финасирања слободних наставних активности, где су две Школске управе на територији Србије, тачније Школска управа Сомбор и Школска управа Лесковац послале податке на терен да се слободне наставне активности неће финансирати  на начин да улазе у часове  редовне наставе, те су све школе које припадају наведеним школским управама спровеле исхитрено бодовање и сачиниле листе технолошких вишковима на предметима слободних наставних активности. Министар Шарчевић је рекао да ће се и даље финансирати слободне наставне активности, те да је послао налог да се наведене грешке исправе и да се запослени који су проглашени вишком повуку са листе технолошких вишкова.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја добило је и статистичне податке у вези са анкетама које су спроведене међу родитељима који су се изјаснили за он лајн наставу и то кад је у питању I-IV разред првог образовног циклуса, укупно се 3,1% родитеља изјаснило за он лајн наставу, а од V-VIII разреда, укупно 3,7% родитеља.

Што се тиче поделе одељења на групе, у првом образовном цикулусу, укупно 37,9%  школа где се одељења не морају делити на групе,  23,7% школа у којима  се одељења деле на групе и 23,2% школа је у прелазном решењу у смислу да у већој мери одељења  не морају да се деле. Кад су у питању старији разреди од V-VIII разреда, 31% школа у којима се одељења не деле у групе, 35% школа у којима се одељења деле на групе и 25,5% школа је у прелазном решењу. На састанку нисмо добили статистичке податке везано за он лајн наставу и број школа  у којима се одељења деле на групе за средње школе.

Поред наведеног на састанку су  разматрани и проблеми техничке опремљености школа, како у градовима, тако и у мањим сеоским срединама као и могућност набавке опреме. Министар је истакао да  су у току преговори са једном међународном организацијом, а у вези са  реализацијом набавке неопходне техничке опреме за школе.

Председница Валентина Илић је инисистирала да се у рад кризних штабова на нивоу општине као и на нивоу школа укључе и представници синдиката како би  својим залагањем допринели решавању  насталих проблема, што је министар и прихватио.

На састанку смо добили  и информацију да  су све општине добиле одговарајућа хигијенска и дезинфекциона средства како би школе урадиле потребну дезинфекцију школског простора пред почетак нове школске 2020/2021.године као и у наредном периоду како би се хигијенске мере спровеле на највишем нивоу ради безбедности ученика и запослених.