Дана, 10.02.2023. године одржан је састанак  у Министарству просвете у вези са изменама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у установама студентског стандарда чији је оснивач Република Србија.

На састанку су присуствовали представници репрезентативних синдиката и помоћник министра за ученички и студентски стандард, Милутин Ђуровић  са сарадницима, као и представници министарстава, учесника у преговорима.

Договорено је да се ПКУ за студентски стандард усклади  са  важећим ПКУ за основне и средње школе и домове ученика. Најважније измене и допуне се односе да је додат нови основ за јубиларну награду за 40 година остварених у радном односу као и нови основ солидарне помоћи за рођење или усвојење детета запосленог. Такође су додати основи и плаћеног одсуства као што је први полазак детета у предшколску установу и полазак детета у први разред основне школе – 2 радна дана. Предложено  је да и запослени који болују од малигних обољења остварују право на накнаду плате у висни од 100%.

У наредном периоду очекујемо да ће измене и допуне ПКУ за студентски стандард бити усвојене и да ће ускоро ступити на снагу.