Регионални центар Пожаревац је дана 03.07.2021. године одржао седницу за Браничевско-Подунавски округ  у Кучеву.

За ову седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Отварање седнице представљање гостију и усвајање дневног реда
  2. Обраћање председнице ГО СОС Валентине Илић
  • Актуелни проблеми у образовању у вези са почетком школске године
  1. Извештај председника синдикалних организација о раду на терену
  2. Набавка угља за 2021. Годину – новине у набавци и ниспоруци угља
  3. Извештај о раду радне подгрупе у ШУ Пожаревац
  4. Спортски сусрети Синдиката образовања Србије – Тара 16.09-19.09.2021. г.
  5. Текућа питања

Седници су присуствовали: Председница Републичког одбора Валентина Илић, секретар Републичког одбора Миодраг Камерелић, Предсеница РЦ Пожаревац Маргита Петковић, заменик председника РЦ Пожаревац Саша Живковић, чланови Надзорног одбора РЦ, председница Одбора за Смедеревску Паланку  Даринка Бајкић и председници синдикалних организација из Браничевског округа.

Председница РО Валентина Илић је говорила о свим активностима Републичког одбора и донетим одлукама, везано за повећање плата и побољшање статуса запослених у образовању. Посебно је истакла све проблеме у вези почетка школске године, а нарочито је говорила о проблемима организовања наставе у условима пандемије, обавестила је присутне о раду Посебне радне групе која решава технолошке вишкове и преузимања запослених.

Председница РЦ Маргита Петковић је говорила о активностима Радне подгрупе ШУ Пожаревац и о сарадњи између синдикалних организација. Навела је податак да једино Синдикат образовања Србије у Браничевском округу бележи пораст у чланству, док остали синдикати имају опадање у свом чланству. Евидентно је да тамо где су добри председници и синдикалне организације су јаке.

Сви председници синдикалних организација су говорили о појединачним случајевима и стању у својим синдикалним организацијама. Могло је да се закључи да у Браничевском округу нема већих проблема, а да у Подунавском округу има доста проблема. Даринка Бајкић је детаљно изнела све проблеме које имају у општини Смедеревска Паланка, као и проблеме које имају у Подунавском округу. Истакла је важност међусобне сарадње на свим нивоима нашег синдиката и да је Републички одбор много помогао око решавања проблема у школи у Селевцу.

Председница РЦ Маргита Петковић је изнела и проблем колегинице која је претрпела породично насеље и која се обратила за помоћ. Председница Валентина Илић је рекла да ће се посебно заузети за измене ПКУ за премештај у другу средину у оваквим случајевима, јер такви случајеви треба да буду приоритетни.

Присутни су обавештени и о свим активностима у вези набавке угља, о свим изменама везано за процес набавке и испоруке угља.

Разговарано и о условима учешћа на Радничким синдикалним играма и једногласно је донета одлука у вези Одбора за РСИ за Браничевско-подунавски округ. За вођу тима изабран је Саша Живковић. Александар Стојановић је изабран за вођу мушке екипе а Тања Ранђеловић је изабрана за вођу женске екипе.

Закључено је да су овакве седницекорисне и потребне и да је размена искуства и мишљења добра за синдикални рад, а посебно је важно за синдикалне председнике присуство руководства из Београда, јер на тај начин добијамо информације из прве руке и лакше долазимо до решења за све проблеме на терену.                 

 

РЦ Пожаревац
Маргита Петковић

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ