Данас је у Влади РС одржан нови састанак у вези са почетком рада предшколских установа на територији Републике Србије. На састанку су  присуствовали:  министар Младен Шарчевић, помоћник министра за предшколско и основно образовање Милан Пашић, представница Владе,  Славко Гак у име Секретеријата за образовање и дечију заштиту, затим представник Минстарства државне управе и локалне самоуправе, представници Министарства здравља, као и представници репрезентативних сидниката. У име Синдиката образовања Србије, састанку је присуствовала Николина Маљковић, правна саветница.

Помоћник министра за предшколско и основно образовање, Милан Пашић је  на почетку састанка изложио податке на основу  спроведених анкета у установама широм Србије о броју заинтересоване деце, односно да је око 22%  деце заинтересовано од укупног броја да се врате у предшколске установе  почев од 11.05.2020. године. Иако су синдикати били изричито против да се  предшколске установе  отворе за пријем деце дана 11.05.2020.године, извесно је да ће наведеног датума  ипак отворити своја врата како би извршили пријем деце чији  ће родитељи бити радно ангажовани. Министар Младен Шарчевић је посебно скренуо пажњу да се пријем деце треба свести на минимум само за родитеље који ће бити радно анагажовани код својих послодаваца, те да  су инсистирали да  послодавци доставе и изјаве којом ће гарантовати да је родитељ радно ангажован и да ће у том смислу бити ангажоване и Инспекције рада који ће то пратити.

Представници Министарства здравља су изложили своје препоруке које морају предшколске установе испоштовати пре него изврше пријем деце,  као што су: да се мора  јасно одредити величина васпитних група у односу на величину простора али на тај начин да васпитачи могу о сваком детету водити адекватну бригу, кревети морају бити удаљени 2м, морају се обавити санитарни прегледи запослених као и педијатријски прегледи деце, имајући у виду да су деца дуго била одсутна. Такође ће све установе морати испоштовати Упуство за примену превентивних мера  у предшколским установама везано за COVID – 19 које је издао Градски завод за јавно здравље.

На састанку је констатовано и да је полазна основа  почетка рада сваке установе, да се претходно изврши дезинфекција, као и да се обаве санитарни прегледи запослених и  педијатријски прегледи деце.

Представник Министарства државне управе и самоуправе  се обавезао да свим јединицама  локалне самоуправама пошаље налог да се изврши дезинфекција свих предшколских установа од стране овлашћених здравствених установа, а које то до сада нису учиниле а најкасније до 08.05.2020.године.

Постављено је и питање тестирања свих запослених у предшколским установама  на COVID 19 и констатовано је да је немогуће обавити тестирање свих запослених, како би се резултати добили на време, имајући у виду да се ради о великом броју запослених те је препоручено да се тестирају запослени који су радили у COVID болницама, као и запослени коју су имали ризичне контакте.

Представници синдиката су посебно истакли да запослени који припадају заштићеним категоријама као и запослени са хроничним болестима морају бити изузети од радне обавезе у установама, те да се директорима установа  дају јасне смернице, како би такве категорије запослених изузели од радних обавеза које подразумевају директан контакт са децом.

На крају састанка је предложено да Министарство здравља достави своје препоруке Министарству просвете, науке и технолошког развоја како би МПНТР на основу раположивих података о броју заинтересоване деце,  величине простора установа, броја запослених сачинило Инструкције под којим условима би предшколске установе почеле са радом. Нови састанак у Влади Србије заказан је за 05.05.2020.године, а на којем ће се расправљати о  Инструкцијама МПНТР  на основу свих досадашњих прикупљених података и препорука надлежних органа.