У Бриселу је почетком фебруара одржан редовни састанак ETUCE Комитета за високо образовање и истраживање, у чијем раду је учествовао и представник Синдиката образовања Србије проф. др Дејан Мицковић.

Највише пажње посвећено је обнављању синдиката у области високог образовања, као саставни део пројекта о обнови синдиката, који реалкизује ETUCE а финансира Европска комисија. Показало се да се синдиката у Европи суочавају са сличним изазовима, упркос разликама које проистичу из националних контекста и броја чланова. Неки проблеми односе се на организовање и мобилизацију чланства, други на родну равноправност, посебно на високим академским позицијама. Сви су изразили жељу да синдикати интензивније сарађују у решавању ових питања.

Представница Европске комисије за иновације и технологију Мариа Паладино је представила иницијативе за јачање савеза између високошколских установа и приватних компанија. За то је важно средство платформа HEInnovative, која служи за размену знања и сарадњу. Чланови HERSC-а су изразили забринутост због јачања и утицаја јавно приватног партнерства на академске слободе и институционалну аутономију, заштиту интелектуалног власништва, транспарентност и радне услове. Истакли су да расправа о приватизацији и приватно – јавном партнерству у високом образовању треба да уважи глас академског особља. Такође су представљене основе програма Erazmus 2021 – 2027, који је у изради, а предвиђа мобилност наставника и студената, уз побољшање инклузивности и присупачности високог образовања.

На састанку се разговарало  и о различитим аспектима развоја Болоњског процеса и припремама за предстојећи министарски састанак у Риму. Такође је договорена размена информација међу синдикатима, како би тиме добили додатне аргументе за активности које предузимају у својим земљама за побољшање положаја запослених у високом образовању и истраживању.