МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ НАУКЕ И ТЕХНОЛИОШЛКОГ РАЗВОЈА
Бранко Ружић, министар

СЕКТОР ЗА ПРЕДШКОЛСКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Милан Пашић. помоћник министра

 

Полазећи осд закључака са састанка одржаног 16.11.2020. у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, три репрезентативна синдиката из области предшколског одбразовања се обраћају, са ИНИЦИЈАТИВОМ да се запосленим у предшколским установама Србије додели новчана помоћ из буџета Републике Србије.

Да је наша област од изузетног јавног и економског значаја сведочи и то да смо међу првима отворили врата деци и родитељима 11. маја 2020. г. Доследном применом свих епидемиолошких мера онемогућили смо да корона уђе у предшколске установе, брзом и адекватном реакцијом на сваки појединачни случај. Рад је обављан у пуном обиму, без скраћења радног времена, уз паралелну опИпе подршку породицама одсутне деце.

Подесећамо да смо прва лествица у образовању, због узраста и потреба деце, најспецифичнија и најзахтевнија делатност. Такође, да проблеми прекобројности, који и даље нису решени уз препоручене мере, додатно оптерећују и онако отежан рад запослених у предшколским установама.. Скоро трећина запослених је на минималној заради, што их није спречило да се радно ангажују у складу са потребама кризних штабова, за време ванредног стања. Једини у образовању немамо замене за одсутно особље и до месец дана. Сав терет посла и нерешених проблема, а посебно сада, носе искључиво запослени.

Сматрамо да Вам сваког дана дајемо довољно разлога и аргумената да као наш ресорни минисгар и први потпредседник Владе Републике Србије, станете уз нашу иницијатицву и заложите се пред Владом за њену реализацију.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ