МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА  И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Сектор за просторно планирање урбанизам и становање

 

На седници Републичког одбора Синдиката образовања Србије, одржаној у петак 10. 12. 2021. године, усвојена је иницијатива Синдиката  запослених у Образовању, Науци и Култури Војводине да се Министарству надлежном за послове грађевинарства достави иницијатива ради достављања у процедуру Народној скупштини Републике Србије предлога Закона о измени и допуни  Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике служби безбедности („Службени гласник РС“, број: 41/18, 54/19, 9/20 и 52/21), на тај начин што би се овим законом обухватила и лица запослена у просвети.

Наведеним законом уређени су услови, критеријуми, начин и поступак за реализацију пројекта изградње станова за припаднике Министарства одбране, Војске Србије, Министарства унутрашњих послова, Безбеденосно-информативне агенције, Министарства правде – Управе за извршења кривичних санкција, као и за физичка лица ближе одређена у члану 1. овог закона.

Републички одбор Синдиката обрзовања Србије је на својој седници од 10. 12. 2021. закључио да нема законских сметњи да Влада Републике Србије одобри програм изградње станова за запослене у просвети, под истим условима као за лица одређена у члану 1. Закона. Такође, запосленима у просвети требало би да се омогући да они остваре и право својине на новоизграђеним становима, на исти начин и под истим условима као лица дефинисана чланом 1. Закона.

Влади Републике Србије је добро познат социјално еконсмски положај запослених у просвети, као и чињеница да на жалост велика већина њих није у могућности да од својих примања обезбеди куповину станова под тржишним условима, а ради задовољавања како своје стамбене потребе тако и стамбене потребе чланова својих породица.

Синдикат мора да констатује да се тражењем да Влада кроз измену и допуну Закона да социјалну подршку запосленим у просвети у области становања, као социјално угроженој групи, на индиректан начин признаје њен врло лош материјално финансијски положај. Ипак, унапређењем стандарда становања запослених у просвети кроз измену и допуну Закона држава би се активније укључила у решавање стамбених потреба запослених у просвети. Просвета остаје темељ развоја и напретка нашег друштва.

ПРЕДСЕДНИЦА
Мр Валентина Илић

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ