МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Министар Бранко Ружић

МИНИСТАРСТВО ЗА БРИГУ О СЕЛУ
Министар Милан Кркобабић

 

 Синдикат образовања Србије овим путем покреће иницијативу за измену Правилника о ближим условима за оснивање и почетак рада и обављање делатности основне школе (Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 16/2020 од 28. 10. 2020. године), који је ступио на снагу 5.11.2020. године.

Наиме, нова регулатива наведеног правилника произвела би негативне последице за опстанак комбинованих одељења, карактеристичних за основне школе у сеоским срединама. Проблем нове регулативе одразио би се негативно на положај запослених, узроковањем проблема престанка потребе за радом одређених категорија запослених у одређеном обиму, прва и интересе ученика, којима образовање не би било доступно у средини у којој живе, што је супротно начелу доступности образовања свим ученицима, предвиђеној у званичној стратегији образовања, али и на друге интересне заједнице као што су породице у сеоским срединама, а и само село.

Укидање комбинованих одељења довело би дакле у питање одржавање сеоске популације, а не ретко и опстанак самих сеоских средина, те се зато обраћамо и тражимо активно укључивање Министарства за бригу о селу.

Из наведених разлога тражимо да се организује састанак представника Синдиката образовања Србије и надлежних министарстава у циљу решавања овог проблема.

 

ПРЕДСЕДНИЦА
Мр Валентина Илић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ