ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

 

Иницијатива за измену Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама , део (6б) у поредшколском васпитању и образовању

Овим Вам упућујемо Иницијативу за корекцију коефицијената за побољшање материјалног положаја запослених у предшколским установама, на територији Републике Србије, тј. лица који обављају послове, ближе описаних у прилогу ове Иницијативе и са образложењем зашто је потребна ова корекција.

Ову Иницијативу Вам упућујемо на основу Дописа који је реппрезентативним синдикатима упутило Министарство просвете, бр. 610-00-01152/2020-07, односно које нас је упутило да се Вама обратимо, као ресорном Министарству. Истовремено, ову Иницијативу упућујемо и Министарству финансија, које, исто тако, има надлежност у вези предмета ове Иницијативе.

Напомињемо да Вам као прилог достављамо финансијску анализу предложене Иницијативе.

Синдикат образовања Србије
председница мр Валентина Илић

ГСПРС ”Независност”
председник Срђан Словић

Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања
председница Босиљка Јовановић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ

ПРЕУЗМИТЕ ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА