САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ
Одељење за економска и социјална питања
Београд, 30.08.2023

 

Просечне зараде по запосленом, јун 2023.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за јун 2023. године износила је 118 025 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 85 539 динара.

Раст бруто и нето зарада, у периоду јануар–јун 2023. године, у односу на исти период прошле године, износио је 15,4% номинално, односно 0,1% реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечне бруто и нето зараде за јун 2023. године номинално су веће за 15,1%, а реално за 1,2%.

Медијална нето зарада за јун 2023. године износила је 65 358 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

  • Просечна нето зарада у образовању

Просечна нето зарада у образовању, у периоду јануар-јун 2023. гпдоне износила је 76.011 динара, и у односу на нето зараду исплаћену у истом периоду 2022. године реално је нижа за 2,7%.

Просечна нето зарада у образовању, у периоду јануар-јун 2023. године, нижа је од:

  • Просечне нето зараде у Републици за 9,73%;
  • Просечне зараде у администрацији – сви нивои, за 19,26%;
  • Просечне зараде у администрацији – ниво државе, за 22,65%;
  • Просечне зараде у администрацији – ниво локалне самоуправе, за 26,14%.

 

  • Раст просечна нето зарада у одређеним делатностима

Раст зарада у јуну 2023. године је забележен у:

производњи дуванских производа којима је просечна зарада у односу на мај порасла за чак 34,5 одсто тј. на 179.008 динара;

кинематографској и ТВ продукцији, за 26,5 одсто тј. на 147.658 динара;

производњи електричне опреме за 8,7 одсто, на 83.585 динара ;

воденом саобраћају, за 7,3 одсто,  на 96.685 динара;

покрајинској администрацији за 6,5 одсто, на 103.627 динара, што је и највећи раст зараде у јавном сектору – где просечна плата износи 87.063 динара.

 

Комплетну информацију са свим табеларним приказима можете преузети кликом на линк испод:

ПРЕУЗМИТЕ ИНФОРМАЦИЈУ