Завршна конференција пројекта

Завршна конференција пројекта „Унапређење укључености запослених у образовном сектору у доношење одлука“ одржана је 19. октобра 2021. у онлине формату, као и већина предвиђених активности. Сви учесници су изразили жаљење што се, због пандемијске ситуације, ниједном нису непосредно срели током последње готово две године рада на пројекту. У раду завршне конференције учествовали су представници свих синдиката из земаља укључених у пројекат – Федерација ЦОНФСАЛЕ из Италије, као главни носилац пројекта, као и синдикати из Пољске, Румуније, Грчке, СОНК-а из Северне Македоније и Синдиката образовања из Србије. Из нашег синдиката у раду конференције учествовала је Валентина Илић, координатор пројекта, Борка Вишнић као главни експерт на пројекту и Драгана Стефановић Карапанџић, правница из Регионалног центра Јабланичког округа.

На завршној конференцији представљени су упоредни резултати истраживања које је реализовао Универзитет из Тесалије, а презентацију је припремила Ира Алевра.

Наглашено је да слична питања муче све учеснике у пројекту, међу којима су четири из земаља ЕУ и две кандидати за чланство у ЕУ. Већина учесника у истраживању свесна је и познаје своја права на националном нивоу, а веома мали број познаје законодавство на европском ниову које се односи на образовање и учешће у одлучивању. Многи учесници жалили су се на превише административног рада и обавеза, незадовољство у неким земљама повезано је са политичком ситуацијом (Пољска) или последицама економске кризе на образовање (Северна Македонија), док је у Србији  2/3 учесника задовољно својим радом, али не и условима рада, платама и системом награђивања. У Италији су такође незадовољни условима рада, врстама уговора о раду и недостатком улагања у образовање, обимом посла и сталним обавезама. У Румунији је наглашен недостатак финансирања, погоршавње услова рада, недостатак опреме и људи, као и ниске плате. Свака земља дала је и предлоге за наредне акције.

Борка Вишнић је представила садржај платоформе на којој се налазе све релевантне информације о основу запослених за учешће у одлучивању, као и подршка активностима синдиката у подстицању учешћа запослених, са примерима како се те информације могу користити приликом аргументовања синдикалних захтева. Такође је информисала о најновијим предлозима ЕУ у вези са социјалним дијалогом у образовању, као и заштити синдикалних представника према конвенцијама МОР-а. Такође је представила и садржај мини приручника, као инспиративну литературу за синдикалне активисте и све запослене у образовању. Јаким Неделков из Северне Македоније је изразио наду да наша очекивања од пројекта неће бити без одговора и предложио наредни пројекат за балканске земље, уз подршку и знања синдиката образовања из земаља чланица ЕУ, како бисмо се боље припремили за предстојеће процесе.

Током Панел дискусије са темом „Најбоља пракса из земаља учесница – примери успешног социјалног дијалога: шта можемо да научимо једни од других“ веома запажено излагање припремила је Драгана Карапанџић – Стефановић, која је представила рад и резултате Регионалног центра Синдиката образовања за Јабланички округ. Све синдикалне активности почињу добрим информисањем чланова о њиховим правима и припремом реалних аргумената у преговорима, као и сталном борбом за остваривање радничкх права. Као веома добро организована синдикална организација, припремају и идеје за измене закона и других регулатива на националном нивоу, са образложењем, а многи од њих су до сада и прихватани. Развој партнерских односа са релевантним актерима на локалном нивоу су гаранција успеха. Јачање структуре, умрежавање и повезивање са члановима, уз коришћење јавног простора најефикаснији су алати за веће учешће запослених у доношењу одлука, нагласила је она.

На крају је Борка Вишнић укратко представила завршну публикацију пројекта, као и закључке о даљој комуникацији и размени информација, уз прихватање свих предлога о заједничком деловању који су саопштени током реализације пројекта.

Општи закључак је да заједнички проблеми у свим земљама учесницама траже активно повезивање синдиката и активирање уз помоћ припремљених средстава за деловање.

Веома информативан сајт пројекта, са преводом на све језике земаља учесница, можете погледати на следећој адреси:

https://eduinvolve.eu/en

Б.В.