МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
министар МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја направило је изненадно одступање од досадашње редовне праксе финансирања рада наставника за реализацију слободних наставних активности у установама за школску 2020/2021.годину. тако што је  укинуло финансирање слободних наставних активности које су протеклих година, а и у школској 2019/2020.години биле финансиране, тим пре што се радило о капацитетима установе за распоређивање запослених за чијим је радом престала потреба, а који су испуњавали услове за да реализују слободних  наставних  активности.

Да проблем буде још већи, директори установа најпре су дана 30.07.2020.године од стране надлежне Школске управе добили допис у коме се наводи да су установе у обавези да искористе све могућности распоређивања технолошких вишкова и да, цитирамо: „Неће бити толерисано пријављивање вишкова који су могли бити решени у школи а за то ће одговорност сносити директор школе.“  Након што су установе поступале у складу са  наведеним дописом, дана 14.08.2020.године, дакле само један дан пре истека рока за достављање листи технолошких вишкова надлежној Школској управи, установе су добиле нови допис у коме их финансијски саветник исте Школске управе обавештава о томе да слободне наставне активности неће бити финансиране у школској 2020/2021.години.   У образложењу новог дописа стоји да слободне наставне активности  цитирамо : „Не улазе у норму наставника до 20 часова“, те позивају да се установе о томе информишу увидом у Просветни гласник Републике Србије бр.3. од 22.05.2020.године, у коме нема ни речи о томе, што све скупа представља заиста неодговорно и некоректно поступање представника Министарства, које је за последицу имало притисак спровођења накнадних, исхитрених, потпуно неправилних процедура поступка бодовања запослених у једном дану и то управо оних за које је по ранијем допису ШУ од 30.07.2020.год. било планирано да буду распоређени на слободне наставне активности.

Поред наведеног постоји и проблем финансирања хора на нивоу установа, а који се супротно важећим релевантним правилницима подводи под слободне наставне активности, иако то није, те се и на то питање потпуно неправилно рефлектује негативна последица укидања финансирања.

Због свега напред наведеног, Синдикат образовања Србије  захтева од  Вас да се и у школској 2020/2021.години настави  досадашња пракса финансирања рада наставника за реализацију слободних активности како би се наставила и досадашња пракса распоређивања запослених за чијим радом је престала потреба.

 

Председница,
Мр Валентина Илић