Радна група за превенцију насиља у школама Министарства просвете дефинисала је десет кључних мера како би се боље заштитили ученици, али и наставници у школама. Предстоје измене закона и подзаконских аката да почне њихова примена у пракси. Новине су да ученик неће моћи да се испише из школе уколико је против њега покренут васпитно-дисциплински поступак, бројчано оцењивање из владања биће од петог разреда, предвиђене су веће новчане казне за родитеље, више педагога и психолога, већи износи накнаде за оне који имају разредно старешинство.

Оно што су поједини представници Радне групе тражили, а што није прихваћено, је да ученик пада годину уколико има јединицу из владања, затим суспензија ученика, као и изричита забрана мобилних телефона на часовима.

Увођење нових мера за сузбијање насиља у школама уследило је након дешавања у Трстенику где је ученик измакао столицу наставници и у Суботици где је ученик након вршњачког насиља остао без слезине. Министарство просвете формирало је Радну групу чији је задатак био да се предложе нове мере у превенцији насиља. Имали су орочен мандат до 20. децембра. Чланове  Радне групе чинили су представници репрезентативних синдиката, полиције, неколико министарстава, директори школа, психолози, педагози, као и стручњаци за безбедност. Сви су изнели своје предлоге који су на крају усаглашени у 10 мера.

Николина Јанковић из Синдиката образовања Србије и члан Радне групе каже за EURONEWS SRBIJA да је уведено бројчано оцењивање владања од 5 разреда основне школе и да та оцена улази у просек. До сада је до петог разреда (укључујући и пети разред) оцена била описна.

„Није усвојен предлог синдиката да уколико је владање трећа негативна оцена ученик понавља разред, односно да владање улази у те три оцене“, навела је Јанковић за EuroNews Србија.

Предлог је био и да се суспендује ученик од пет до десет дана кад је против њега покренут васпитно- дисциплински поступак у случају насиља, али тај предлог није наишао на подршку. Остали чланови Радне групе, пре свега психолози, педагози, сматрали су да се тиме ништа значајно неће постићи, а посебно како ће се појачати васпитни рад ако ученик није у школи.

Нема исписнице док траје дисциплински поступак

Усвојено је да се одложи издавање исписнице у средњој школи до окончања васпитно дисциплинског поступка који се води против ученика.

Претходних дана доста се говорило о забрани употребе мобилних телефона на часовима. Међутим, одлучено је да се то пребаци на школе и да оне уреде својим актима. Тако је било и до сада. Неке школе су увеле забрану употребе телефона на часовима. То иначе дозвољава Закон о основама система образовања и васпитања и то члан 83 који каже да је „употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања једна је од тежих повреда обавезе ученика“.

Није прихваћен ни предлог да се скрати рок за окончање дисциплинског поступка са 30 на 20 дана.

Било је речи о томе али су се углавном сложили сви да остане рок од 30 дана пошто процедура захтева одредјени поступак који реално не може да се оконча у краћим роковима„, навела је Јанковић.

Усаглашено је да се повећа број стручних сарадника – психолога и педагога у основним школама у односу на постојећи број. Тренутно свака школа, која има од осам до 23 одељења, мора да има једног стручног сарадника. Убудуће један стручни сарадник мораће да се запосли ако школа има осам до 20 одељења. За ову меру неопходно је одобрење и Министарства финансија, јер је неоходно додатно запошљавање људи.

Договорено је и да се повећају  накнаде за рад одељенског старешине са садашњих 4% на 7%, као и доношење Правилника о раду одељенских старешина.

Повећане новчане казне за родитеље

Биће повећане и новчане казне за родитеље. За тежу повреду обавезе родитеља из члана Закона о основама система образовања и васпитања која се односи на неучествовање у васпитном раду детета, као и за члан закона који прописује повреду забране (забрану дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања). Усаглашено је да законски минимум новчане казне у члану 194.ЗОСОВ-а буде повећан са 5.000 на 10.000 и у члану 195.са 30.000 на 40.000 динара.

Договорено је и да се изради нова и обави ревизија постојећих стручних упутстава о сарадњи и комуникацији институција под надлежношћу Министарства просвете, Министарства за бригу о породици и демографији, Министарства здравља, Министарства правде и МУП. Такође, предвиђено је потписивање нових стручних упутстава о сарадњи са Министарством за бригу о породици, Министарством здравља и Министарством правде.

Мењаће се и Правилника о друштвено корисном и хуманитарном раду у смислу да се друштвено користан рад остварује у просторијама школе под надзором наставника, родитеља, директора, односно стручног сарадника или ван просторија школе у сарадњи са надлежним центром за социјални рад, као и да ниједна одабрана активност друштвено корисног или хуманитарног рада не сме особу која је била изложена насиљу, било да је реч о ученику или запосленом, иложити могућности нове виктимизације.

Планирана је и измена Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. За трећи ниво насиља или злостављања директор подноси пријаву надлежним органима, обавештава Министарство, односно надлежну школску управу у року од 24 сата путем дигиталне националне платформе „чувам те“ са првим информацијама о догађају а у року од 48 сати са потпуним информацијама и закључцима са састанка тима.

Такође, установа путем националне платформе ажурира информације о поступању до затварања предмета.

Извор: EURONEWS SRBIJA

Фото: profimedia