Као и претходних година, међународна активност Синдиката образовања Србије се одвијала у више праваца: активно учешће у раду органа Европске организације синдиката образовања ETUCE, учешће у европским пројектима синдиката образовања, реализацији пројеката које је наш синдикат уговорио као резултат међународне сарадње и кроз билатералну сарадњу са пријатељским и братским синдикатима образовања из окружења и европских земаља.

Међународна активност прошле године почела је Трећом светском конференцијом жена одржаном у Маракешу у организацији Интернационале образовања, на којој су учестовале и представнице Синдиката образовања Србије.

Интернационала образовања је обезбедила подршку Синдикату образовања Србије у  разматрању случаја Србије на годишњој Конференцији Међународне организације рада, одржаној у Женеви почетком јуна 2018. године. Предмет расправе на Комисији за примену стандард MOR-а била је примена Конвенције 144 о трипартитним консултацијама, о питањима која утичу на колективно преговарање и свођење социјалног дијалога на минимум. Синдикат образовања Србије је указао да је недопустиво да у сектору високог образовања нема напретка у преговорима око закључивања Посебног колективног уговора и негативним последицама те ситуације по запослене у високом образовању; лимитиран социјални дијалог у вези са предлозима закона о образовању, неодговарајуће решење минимум процеса рада у образовању у предлогу Закона о штрајку, као и негативне последице нерада Комисије за утврђивање репрезентативности синдиката. Интересе Синдиката образовања Србије је веома посвећено и аргументовано бранила Сесил Колер, међународни секретар француског синдиката образовања.

Председница Синдиката образовања Србије Валентина Илић је као представница Србије у Европском комитету синдиката образовања активно учествовала у раду Комитета, на чијим седницама се доносе одлуке о европској политици синдиката у образовању.  Седнице се одржавају двапут годишње и на њима се доносе одлуке које синдикатима омогућавају активно учешће у европским институцијама где год се расправља о образовању, а за националне организације је од значаја подршка акцијама које организују национални синдикат. Тако је наш синдикат добио подршку поводом протеста организованих за боље позиционирање образовања у предложеном систему платних група и разреда, а обезбедили смо и значајну подршку бројних европских синдиката образовања са којима сарађујемо.

Синдикат образовања Србије је био активно укључен у реализацију пројеката чији је носилац ETUCE, а финансира их Европска комисија – за јачање социјалног дијалога у различитим областима. Учествовали смо у раду конференције организоване у Софији за подршку професионалном статусу наставника почетника, као и на европској конференцији о јачању социјалног дијалога у образовању, а на конференцији о професионалним потребама наставника по позиву организатора представили смо ситуацију у Србији.Такође смо по позиву учествовали и у раду семинара одржаном у Лисабону о промоцији ИКТ у инклузивном образовању, у организацији Европског института за образовање.

Синдикат образовања Србије је једна од партнерских организација у реализацији двогодишњег пројекта о социјалном дијалогу и улози социјалних партнера у подршци образовању деце миграната. У оквиру пројекта реализована је студијска посета европске делегације  Србији, која је оцењена изузетно успешном, јер смо  обезбедили учешће и представника Министарства просвете, неколико невладиних организација које се баве питањима образовања деце миграната, Комесаријата за избеглице, као и посете Центру за азиланте у Крњачи и Суботици. Посебно су позитивно  оцењене посте делегације школама и разговорима са наставницима, родитељима и децом укљученом у образовни процес – Основној школи Бранко Пешић” у Земуну, “Јован Ристић”у Борчи, као и предшколској установи у Сомбору и основним школама “Аврам Мразовић” и “Иво лола Рибар” у Сомбору. Такође су успешни били и сусрети са представницима локалне самоуправе у Сомбору и Суботици. Оцењено је да приступ и реализација образовања деце миграната у Србији може да буде пример многим богатијим земљама, које то питање још нису решиле да одговарајући начин, да сва деца буду укључена у образовање, као универзално право све деце.

По први пут ове године Синдикат образовања Србије се, по позиву Европске комисије и Европске фондације за обуку, укључио у реализацију програма реформе стручног образовања и вештина. Наш синдикат је постао члан Европске алијансе за квалитетну стручну обуку и својим активностима подржава и промовише квалитетно дуално образовање. Свечано потписивање било је у Бечу, током Европске недеље стручних вештина. Такође смо били и представљени на скупу у Торину, посвећеном управљању транзицијом у обуци и новим вештинама за будућност, као и скупу посвећеном јачању приватног и јавног партнерства у развоју вештина. Све то отвара нову област активности нашег синдиката и подршку стручним школама у њиховим активностима на јачању веза са привредом и реализацији дуалног образовања.

Синдикат образовања Србије и даље има представнике у сталним телима ETUCE, а то је Комитет за високо образовање и истраживање, у којем је наш представник проф. др Дејан Мицковић, потпредседник Синдиката образовања Србије и представницу у Сталном комитету за једнакост – проф. др Марина Миленковић, председница Секције жена СОС. Њиховим учешћем у раду ових тела наш синдикат је у могућности да активно прати ставове и одлуке које се односе на ове области и да износи наша искуства.

Током прошле године је реализована иницијатива о наставку сарадње синдиката образовања из земаља региона. На позив Синдиката хрватских учитеља, у Цриквеници је средином јула прошле године организована конференција о најважнијим питањима образовања и синдикалног рада, усвојени закључци и препоруке о узајамној подршци и заједничком деловању. Поред синдиката образовања из земаља ExYu, учествовали су и представници синдиката образовања из Албаније.

У оквиру билатералне сарадње, представници нашаег синдиката су учествовали у раду Конгреса Синдиката средњег и високог образовања Босне и Херцеговине, словеначког синдиката образовања, науке и културе SVIZ, као и холандског синдиката образовања Aob.

Међународне активности смо прошле године завршили учешћем у раду Специјалне Конференције ETUCE, одржане крајем новембра у Атини. Преко 300 учесника расправљало је о улози синдиката образовања у обликовању будућности Европе, а Синдикат образовања Србије је активно учествовао у раду тематских радних група и посебном састанку Мреже синдиката из земаља Централне и Источне Европе.

У прошлој години су настављене пројектне активности из програма сарадње са шведским синдикатом образовања Ларарфорбундет. Пројектом  „Јачање регионалних капацитета Синдиката образовања Србије“ била су предвиђена четири семинара:  први за банатске округе организован на Фрушкој гори, други за Рашки и Расински округ организован на Копаонику. трећи за представнике три Регионална центра на Златибору и четврти за представнике Шумадијског, Колубарског и Моравичког округа на Авали. Без обзира на број учесника, представници синдикалних организација оценили су веома корисним сазнања која су стекли на семинарима, као и могућност међусобне комуникације и размене искустава. За потребе семинара обезбеђене су брошуре које треба да им омогуће лакше сналажење у синдикалном раду. Представници Регионалних центара су током заједничког семинара били у прилици да се ближе упознају са активностима које воде и могућностима унапређења услуга члановима синдиката.

Борка Вишнић