„МРКА КАПА…“

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА У МПНТР

Данас, 11. фебруара 2022. године, одржан је састанак у МПНТР, поводом наших захтева и захтева других репрезентативних синдиката. Састанку су присуствовали министар просвете, Бранко Ружић, помоћници министра Милош Благојевић, Милан Пашић и Зоран Костић и представници репрезентативних синдиката у просвети.

Министар Ружић је дао тренутну епидемиолошку ситуацију, која се огледа у малим процентима заражених запослених 4,08%, у јануару око 3,2% на боловању, док је проценат болесне деце и мањи.

По речима министра, додатних повећања плата у овој години неће бити, Новогодишње награде нису предвиђене Законом о буџету за ову годину и да иступања ван предвиђеног неће бити. Солидарну (једнократну) помоћ ћемо добити, али када и колико, то није могао да нам каже.

Што се тиче захтева за изједначавање коефицијената за запослене у студентском стандарду, узет је на разматрање.

ПКУ за основне и средње школе и домове ученика биће продужен на три године, потписивањем у понедељак 14. фебруара, а због кратких рокова, анексирањем уговора ће се имплементирати сви они предлози које Министарство финансија треба да одобри, а то су јубиларна награда за 40 година, за коју је ове године потребно око 290 милиона, као и повећање минулог рада са 0,4 на 0,5%, што би износило око милијарду и 900 милиона динара.