У четвртак, 13.5.2021.одржана је ванредна онлине седница НПСа поводом хитног усвајања става о Стратегији образовања и васпитања 2020-30. Наш коментар о предложеном нацрту ми смо и објавили на нашем сајту пре извесног времена и скренули пажњу да материјална подршка носиоцима Стратегије (запoсленима) не може да буде ирелевантна до те мере да МПНТР даје визију за наредних 10 год., а да буџет не трпи никаква издвајања.

Наиме, НПС је прихватио став и предлоге нашег Синдиката,те је и дао измене и допуне текста Стратегије која ће као предлог ићи на Владу РС.

 

Нацрт Мишљења НПС на Предлог стратегије образовања и васпитања 2020-2030

Национални просветни савет, подржава доношење Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији од 2020. до 2030. године, уз препоруку да је нужно и неопходно извршити измене и допуне текста Стратегије у наредном периоду, како следи:

 • Повећање издвајања буџета за образовање и васпитање;
 • Смањење броја ученика у одељењу;
 • Усвајање и интегрисање научних достигнућа у програме наставе и учења;
 • Унапређивање наставе српског језика и књижевности и матерњих језика и књижевности;
 • Унапређивање верске наставе;
 • Унапређивање уметничког образовања у основним, средњим, музичким, балетским и осталим уметничким школама;
 • Унапређивање здравственог васпитања у настави физичког и здравственог васпитања;
 • Унапређивање наставе физичког и здравственог васпитања као најшире основе за развој спорта и очување здравља нације;
 • Унапређивање националне компоненте у свим областима и нивоима образовања;
 • Оснаживање српског националног идентитета и идентитета националних мањина, свакога утврдити у његовој нацији и вери;
 • Унапређивање система вредновања квалитета промена у образовању и васпитању;
 • Подизање квалитета наставе и учења математике, природних наука, информатике, технике и технологије;
 • Подизање квалитета наставе и учења друштвено-хуманистичких наука;
 • Оснаживање вишејезичности, позиције и квалитета наставе и учења страних језика;
 • Проширивање програмске основе инклузивног образовања;
 • Унапређивање система стручног усавршавања и напредовања директора;
 • Јачање улоге образовних установа у локалној заједници;
 • Осигуравање националне, државне и социјалне кохезије у европском оквиру;
 • Унапређивање система образовања наставника на академским студијама наставничких факултета;
 • Јачање улоге стручних друштава и заједница школа у систему образовања и васпитања;
 • Стварање услова за једносменски рад;
 • Остваривање приметног раста примања запослених у образовању и васпитању;
 • Посвећивање посебне пажње даровитим ученицима;
 • Унапређивање мера за остваривање мисије образовања, посебно у области националних и идентитетских предмета без којих нестаје и образовна и васпитна улога школе ( српског језика и књижњности, српске културе, историје, географије, ликовне и музичке уметности, као и матерњим језицима и култури националних мањина;
 • Давање натпредментног статуса српском језику и књижњевности и матерњим језицима и књижевности;
 • Афирмисање националних катедара на свим српским универзитетима и заштиту постојећих и оснивање нових лектората српског језика у иностранству;
 • Буђење демографске свести и образовања за демографску обнову- путем афирмисања заначаја породице, љубави према деци, здравог односа према рађању као и афирмисање породничних вредности и морала у образовању;
 • Унапређивање система образовања и васпитања дијаспоре;
 • Реафирмисање статуса наставника.